Impact program

Brabant Robot Challenge

Robotica moeten we niet overlaten aan technici: het is cruciaal om verschillende disciplines bij elkaar te brengen om deze technische revolutie goed te begeleiden voor alle betrokkenen. Vanuit die gedachte werd in Tilburg de Brabant Robot Challenge geboren. Door zorginstellingen, studenten van verschillende Brabantse onderwijsinstellingen en bedrijven bij elkaar te brengen, is een vruchtbare samenwerking ontstaan.

Doel

Vier instellingen voor hoger onderwijs in Brabant – Tilburg University, Fontys, Technische Universiteit Eindhoven en Avans zien een taak weggelegd om zich samen met hun studenten voor te bereiden op het Brabant van de toekomst. In de slimme maakregio Noord-Brabant zullen de effecten van robotisering zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland. De reden is de vergaande verwevenheid van het bedrijfsleven in industrie en zorg, technisch onderwijs en overheid. Noord-Brabant kan daarmee kansen grijpen en proberen negatieve gevolgen te voorkomen.

 • Robbert Coenmans

  Robbert Coenmans

  Promovendus en Projectleider Brabant Robot Challenge

  "De kiem is gelegd voor een network rond robotica in de zorg"

  Lees meer

Aanpak

Met de Brabant Robot Challenge bieden de betrokken onderwijsinstellingen studenten in het hoger onderwijs een unieke leergang aan met verschillende perspectieven op robotisering. Technische en medische kennis is namelijk niet genoeg voor een samenleving met robots. Sociaal-wetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten zijn net zo belangrijk. Waarom worden zorgrobots op de ene zorgafdeling bijvoorbeeld omarmd en op de andere niet?

 • Studenten wonen zeven bijeenkomsten bij waarin topdocenten van de betrokken onderwijsinstellingen aspecten van robotisering belichten.
 • Bedrijven en instellingen leggen de studenten een casus uit de praktijk voor die de studenten in multidiscplinaire groepen oplossen.
 • De beste oplossing wordt bekroond in een gezamenlijke slotbijeenkomst waarin studenten hun oplossing pitchen.
 • De opgedane kennis komt ten goede aan de deelnemende instellingen.
 • Eleftherios Chelioudakis

  Eleftherios Cheliodakis

  Masterstudent Law and Technology

  "Door te creëren krijg je echte antwoorden op echte problemen"

  Lees meer

Impact

 • Zo'n 60 gemotiveerde studenten van onder meer Toegepaste Gerontologie, Law and Technology, Electrical Engineering en Accountancy werkten aan robotisering in de praktijk;
 • Studenten leverden waardevolle input voor casussen van de Provincie Noord-Brabant, technologiebedrijven en een tiental zorginstellingen (zie: Tilburgse studenten winnen in 2018 met appende zorgrobot);
 • Er is een netwerk opgebouwd van Brabantse onderwijs- en zorginstellingen, overheden en bedrijven rond robotica.
 • Ineke van Kruining

  Ineke van Kruining

  HRM docent en onderzoeker bij Avans

  "De studenten maakten deel uit van iets groters dan henzelf"

  Lees meer

Partners

 • Tilburg University
 • Avans
 • Fontys
 • Technische Universiteit Eindhoven

Sponsors

 • Brabant Kennis
 • Innovatieprogramma Beagle van de Provincie Noord-Brabant