Zero Hunger Lab - Impact program

“Het is belangrijk om dezelfde taal te spreken”

Koen Peters, promovendus & consultant Wereldvoedselprogramma Verenigde Naties

Koen Peters, alumnus en buitenpromovendus van Tilburg University, is een opmerkelijke datawetenschapper. Hij is bezig met zijn promotieonderzoek, maar dat staat op een laag pitje. Naast promoveren is hij namelijk fulltime werkzaam als consultant voor het World Food Programme in Rome.

Zijn passie is wiskunde toe te passen op plekken waar je het niet verwacht. Voor het World Food Programme lag hier een grote uitdaging. Het analytische karakter van wiskunde moeilijk te combineren met humanitaire hulp. Maar er was een wiskundig model op maat nodig om het voedselprogramma beter en efficiënter te maken. Dat kon alleen door harten te winnen.

Het is belangrijk om dezelfde taal te spreken

Koen ging in gesprek met verschillende partijen binnen het WFP met ieder hun eigen databestand in Excel, om de volledige supply chain van voedselvoorziening in kaart te brengen, van de samenstelling van het voedselpakket tot de inkoop, het vervoer en de uiteindelijke distributie. Een gigantische klus, die hij toen nog uitvoerde als stagiair.

“Het is belangrijk om dezelfde taal te spreken. Hoe concreter, hoe makkelijker het is om te begrijpen,’’ zegt hij. Wat hem betreft zat daar de crux van het succes van zijn model voor het WFP. Hij had zo’n overlegproces al eerder meegemaakt tijdens het volgen van het Outreaching Programma voor talentvolle studenten van Tilburg University. En het werkte. “Het kost overtuigingskracht, want iedereen wil iets anders. Je moet je goed kunnen verplaatsen in een ander.”

Hoogtepunten

Een van de hoogtepunten was het testen van zijn prototype voor het uiteindelijke model aan het einde van zijn masterthesis. Met dit prototype werd hij naar Syrië gestuurd en ging hij aan tafel met de supply chain managers van het WFP. Dat was spannend: bewijs maar eens dat jouw model het doet. Maar het leverde concrete verbetervoorstellen op waarmee het WFP miljoenen dollars kon besparen: 20 miljoen in Syrië en later 1 miljoen per maand in Irak. “We kregen leuke feedback, bijvoorbeeld dat het voedselpakket beter aansloot bij het normale eetpatroon van de mensen in Irak.”

Koen ziet mogelijkheden om het model door te ontwikkelen voor andere situaties, zoals het verzorgen van schoollunches in India door de overheid. Bij het WFP in Rome werkt hij nu als consultant aan het toegankelijk maken van het model voor medewerkers die geen datawetenschappers zijn. En aan zijn proefschrift natuurlijk. In de weekenden.