Zero Hunger Lab - Impact program

“Het model dat we met Tilburg University ontwierpen is een echte game changer”

Nils Van Wassenhove, Hoofd Supply Chain Development UN World Food Programme

Als hoofd van de afdeling Supply Chain Development van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) leidt Nils Van Wassenhove uit België een groot aantal innovatieve projecten in het hoofdkwartier in Rome. Hij was betrokken bij een project met Tilburg University om het Wereldvoedselprogramma efficiënter te maken.

 

“Ik ben ingenieur met een Master in Business Administration. Het onderwerp ‘sociale impact’ houdt me al lange tijd bezig. Mijn scriptie ging over de ‘supply chain’ (integraal ketenbeheer) van de Internationale Federatie van het Rode Kruis en tijdens mijn eerste baan werkte ik als business analist bij Oxfam.

Vijf jaar geleden deed zich een kans zich voor bij het WFP en ik heb geen seconde getwijfeld. Ik voel me erg bevoorrecht om te werken met innovaties in ‘supply chains’ waarmee levens worden gered.

Nieuwe manier van voedseldistributie

Bij het WFP streven we ernaar om een wereld zonder honger te verwezenlijken. We werken altijd aan nieuwe manieren om de voedselvoorzieningsketen verder te optimaliseren.

Het direct geven van voedsel aan mensen in nood, is de traditionele aanpak. Dit werkt het best in landen zoals Syrië en Zuid-Soedan, waar de basisinfrastructuur en service tekort schieten. In gebieden waar de markten wel functioneren, kiest het WFP voor het geven van cash of vouchers. Op die manier kunnen mensen hun producten kopen op lokale markten.

Game changer

In het nieuwe wiskundige model dat we samen met Tilburg University hebben ontwikkeld, kunnen we een optimale ‘supply chain’ ontwerpen voor elke specifieke situatie, rekening houdend met de kosten, logistieke netwerken, voedingswaarde van producten, etc. Het optimaliseringsmodel reduceert de kosten en stelt ons in staat om meer mensen in nood met minder middelen te helpen en zo meer levens te redden.

Dit model is een echte ‘game changer’. Door het gebruik van data en intelligentie is het ons gelukt om 20 miljoen Amerikaanse dollars te besparen door het veranderen van de samenstelling van de voedselpakketten. Met dit geldbedrag kun je vele gezinnen voor een aantal maanden van voedsel voorzien. Alle mogelijke scenario’s wat betreft ‘supply chains’ kunnen we snel in kaart brengen, beoordelen en de kosten ervan berekenen door het optimaliseringsmodel te gebruiken.

Belangrijke brug

Hoogleraar Hein Fleuren van Tilburg University werkt al langer aan verschillende logistieke projecten van het WFP. Door dit optimaliseringsmodel blijven we bouwen aan onze sterke relatie. Het is enorm belangrijk om bruggen te slaan tussen de academische wereld en de humanitaire sector.

Tilburg University is onze partner vanwege haar sterke reputatie op het gebied van data science en operations research. Beide partijen profiteren van deze samenwerking: het WFP werkt samen met experts, academici en studenten van de universiteit allebei ontdekken we hoe we humanitaire hulp kunnen verbeteren. We delen onze kennis wat betreft toegepast onderzoek en innovaties.

We hebben al drie studenten van Tilburg University ingehuurd om ons te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van het optimalisatiemodel. Koen Peters en Tim Wolter werken op het hoofdkwartier in Rome om de wiskundige modellen verder te ontwikkelen. Riley Badenbroek helpt ons met het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.”