Zero Hunger Lab - Impact program

Stage: ‘robuust optimaliseren’ hulpoperaties World Food Programme

Riley Badenbroek, Masterstudent Operations Research & Management Science

“Dit was één van de coolste dingen om met wiskundige optimalisatie te doen,” daarvan is Riley Badenbroek overtuigd. Zijn stage bij het World Food Programme in Rome, om te werken aan een optimalisatiemodel voor de voedselhulp aan crisisgebieden. Voormalig medestudent Koen Peters, die hij kende van het Outreaching Program voor getalenteerde studenten van Tilburg University, had hem in contact gebracht met het WFP. Riley greep de kans aan om praktijkervaring op te doen vanuit de masteropleiding Operations Research & Management Science (tegenwoordig Business Analytics and Operations Research).

Zinvolle ervaring

“De stage was ook een zinvolle ervaring voor mij persoonlijk”, vertelt Riley. “Ik ontdekte dat ik wiskundige puzzels oplossen toch het leukste vind dan de bedrijfskundige details eromheen. Als ik het werk bij het WFP heb afgerond, ga ik aan promotie-onderzoek beginnen hier aan Tilburg University, over convexe optimalisatieproblemen. Dat is veel theoretischer.

Mijn rol bij het WFP was om het wiskundige model voor de voedselvoorziening uit te breiden zodat het rekening kan houden met onzekerheden. Ofwel de optimalisatie robuuster maken. In ontwikkelingslanden of oorlogsgebieden heb je veel onzekerheden. De inkoopprijzen fluctueren bijvoorbeeld, of er is geen plek in de haven. In het model wordt dat uitgewerkt in een trade off tussen risico en verwachte kosten. Een groot risico betekent dat je naar een veiliger en duurdere optie gaat zoeken. Die trade off heb ik kunnen visualiseren in een grafiek.

Waardevol

Het mooiste moment was dat we het model dat we hadden ontwikkeld aan het management gingen presenteren. Het bleek dat ze het heel waardevol vonden: het sloot aan bij hun ideeën. De beloning komt op zo’n moment.

Nu help ik als consultant mee het model gebruiksvriendelijk te maken voor medewerkers van het Wereldvoedselprogramma via een website. Ik had ervaring met het bouwen van een website, dus heb ik iets toe te voegen.”