Impact program

Strategisch logistiek samenwerken

Logistieke bedrijven staan continu onder druk om hun prestaties te verbeteren, onder meer door middel van efficiënter transport of beter omgaan met het schaarse personeel. Tot nu toe komt de samenwerking die daarvoor nodig is echter niet goed van de grond in Nederland. In het project COMPOSE ontwikkelt Tilburg University samen met branchevereniging evofenedex een digitaal platform waarop bedrijven elkaar beter kunnen vinden om een strategische samenwerking aan te gaan.

COMPOSE

Aanpak

Nieuw aan de aanpak van COMPOSE is dat de facilitering van samenwerking niet gericht is op transporteurs, maar op verladers: producenten en groothandels die goederen vervoerd willen hebben. Om zogenaamde ‘horizontale’, innovatieve en langdurige samenwerking te faciliteren op strategisch niveau, brengt dit project bovendien verschillende soorten (gedrags-)wetenschappelijke kennis van Tilburg University bij elkaar:

  • sociaal-psychologische kennis (Departement Sociale Psychologie) over hoe samenwerken gestimuleerd kan worden en wat wel en niet werkt;
  • juridische kennis (TILEC) over hoe samenwerking georganiseerd kan worden, hoe ver de samenwerking kan gaan, welke data bedrijven al dan niet mogen uitwisselen etc.;
  • supply chain management kennis (Departement Management) over de voor- en nadelen van samenwerken;
  • econometrische kennis (Departement Econometrics and Operations Research) over de kosten en opbrengsten van samenwerking en hoe die te verdelen.

De kennis wordt onder andere verwerkt in een digitaal platform waarop bedrijven door middel van het invullen van een hun bedrijfsprofiel en -voorkeuren gematcht worden met potentiële partners. Vervolgens kan het bedrijf zelf of samen met branchevereniging evofenedex samenwerkingsmogelijkheden te verkennen, onder meer op het gebied van transport, magazijnen en personeel.

Impact

Tot dusver heeft het project verschillende resultaten opgeleverd:

  • een serious game waarmee bedrijven inzicht krijgen in efficiënt samenwerken;
  • een digitaal matchings-platform voor verladers dat verder uitgerold kan worden;
  • overzicht van best practices en lessons learned voor het aangaan van samenwerking;
  • 30 serieus geïnteresseerde bedrijven (15 bedrijven die deelnamen aan de pilot);
  • betrokkenheid van 20 Tilburgse studenten rechten, sociale psychologie en economie, resulterend in een groot aantal afstudeerscripties;
  • stageplaatsen voor studenten bij verladers.

Partners en sponsors

Lees hier het verhaal van studente Marenne Gevers die aan het project heeft meegewerkt