Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Creating Value from Data

Een aanzienlijk deel van ons gedrag wordt dagelijks in grote hoeveelheden data vastgelegd, die ook weer aan elkaar te koppelen zijn. De hoeveelheid data die we produceren neemt exponentieel toe, evenals onze rekenkracht en de efficiëntie van algoritmen. Daardoor ontstaan nieuwe kansen, maar ook bedreigingen.

Tilburg University ontwikkelt betere data science technieken en werkt aan transparantie, betrouwbaarheid en eerlijkheid bij het gebruik van data. Daarvoor combineren we expertise op algoritmisch vlak, data mining en machine learning aan juridische en ethische kennis, maar ook aan kennis van domeinen als finance, economie, logistiek, arbeidsmarkt en Human Resources.


daf lab tilburg university

Impact in actie

In het Data Science Center Tilburg streven we naar het ontsluiten van inzichten verborgen in grote data sets en helpen we maatschappelijke partners en het bedrijfsleven om die inzichten te vertalen naar oplossingen voor complexe problemen. Mooie voorbeelden daarvan zijn de optimalisering van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties en het project Smart Start waarin het draait om preventieve jeugdzorg. Als partner in de Jheroniumus Academy of Data Science bieden we Bachelor, Graduate en PDEng programma's aan en werken we aan onderzoek en toepassingen in bestaande ecosystemen.

 

Programmaleider:

Hertog, D. den
Name prof.dr.ir. D. den Hertog
Tilburg School of Economics and Management
Econometrics and Operations Research
Position Hoogleraar
Room P 2.224
Phone +31 13 466 2122
E-mail d.denhertog@tilburguniversity.edu

Programmamanager & Contact:

Gruijthuijsen, M.P.J.M. van
Name drs. M.P.J.M. (Martijn) van Gruijthuijsen
Division Academic Support
Research Innovation - Grant Support
Position Programmamanager
Room RT 702
Phone +31 13 466 2953
E-mail m.p.j.m.vangruijthuijsen@tilburguniversity.edu