CoRPS

Enhancing Health and Wellbeing

De huidige wereld is complex: vol afleiding en korte termijn beloning. Daarnaast hebben mensen een steeds langere levensloop en neemt de vraag naar zorg en welzijn toe door bijvoorbeeld een groei in het aantal chronisch zieken.

Deze ontwikkelingen vragen om een betaalbaar en duurzaam zorgsysteem dat vooral gericht is op gezondheid in plaats van op ziekte. Individuen moeten over de juiste vaardigheden beschikken om lange termijn beslissingen te nemen met betrekking tot hun gezondheid en om zichzelf te beschermen tegen ongezonde invloeden van buitenaf. Ondersteund door gepersonaliseerde trainingen en behandelingen die onder andere gebruik maken van e-health en datatechnologie.

Het thema ‘Enhancing Health and Wellbeing’ richt zich op de inzet van een multidisciplinaire aanpak met kennis over gedragsverandering, de organisatie en implementatie van zorg en de bijbehorende kosten en juridische aspecten om zowel individuen als organisaties weerbaar te maken en te houden.

Impact in actie

Het digitaal volgsysteem voor kankerpatiënten PROFIEL is een voorbeeld van hoe we met partners werken aan kwaliteit van leven voor de lange termijn. Hierin werken we samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) aan het verzamelen van data van overlevers van kanker, wat de basis vormt voor heel veel onderzoek ten behoeve van de kwaliteit van leven van deze mensen. In het project Predict and Recover werken we samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis aan verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten bij wie een hersentumor is verwijderd.

Programmaleider