Een goede start voor iedereen

Een goede start voor iedereen

Een goede start is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar is wel een belangrijke voorspeller voor een gezonde en succesvolle toekomst. Echter, problemen zoals armoede, een ongezonde leefstijl met een hoog risico op het ontwikkelen van chronische ziekten en verslaving gaan vaak van generatie op generatie over. Het is de uitdaging om dit te doorbreken door van jongs af aan kinderen de juiste vaardigheden aan te leren om succesvol te kunnen zijn in de toekomst en om lange termijn beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot hun gezondheid. Jongvolwassenen zijn ook een belangrijke doelgroep: ze zijn vaak kwetsbaar en gevoelig voor de vele invloeden van buitenaf.

Tilburg University draagt bij aan deze challenge door middel van uiteenlopende projecten voor verschillende doelgroepen: jonge kinderen, gezinnen en jongeren. Daarbij wordt nieuwe kennis verzameld om nog beter inzicht te krijgen in welke maatschappelijke uitdagingen er zijn, bijvoorbeeld met behulp van datascience om vervolgens oplossingen te kunnen bieden in de vorm van interventies. Het doel is uiteindelijk deze doelgroepen beter te kunnen ondersteunen om op lange termijn meer gelijkheid in de samenleving te krijgen.

Voorzitter van de community