WeCare ETZ

Zorg op maat

Veranderingen in de maatschappij zijn gaande: er zijn steeds meer chronisch zieken die zorg nodig hebben en patiënten willen meer betrokken zijn bij hun zorg wat leidt tot druk op het zorgsysteem. Het zorglandschap is daarom aan verandering onderhevig. Anderzijds bieden technologische ontwikkelingen kansen om hierop in te spelen. Het gebruik van data kan meer inzicht geven in het beloop en de behandeling van ziekten en inzet van e-health zoals thuismonitoren en videoconsulting kan bijdragen aan een efficiëntere en patiëntvriendelijkere zorg.

Tilburg University levert een bijdrage aan deze maatschappelijke thema’s binnen zorg en gezondheid. We zetten expertise op het multidisciplinaire vlak zoals kennis over data, gedragsverandering, organisatie van zorg en implementatie ten behoeve van economische (bijvoorbeeld kostenaspecten van zorg en e-health) en juridische vraagstukken die op grote schaal ingezet kunnen worden in de praktijk.

Projecten

We Care thema's

  • Gedeelde besluitvorming
    Hierin staan de behoeften van patiënten centraal. Het gaat hierbij om de patiënt als serieuze gesprekspartner die in overleg met de medisch specialist kiest wat voor hem/haar de beste behandeling is. Met andere woorden: ‘Waar kan een patiënt uit kiezen? Wat zijn de behandelopties en wat betekenen die voor hem/haar?’.
  • Data science/artificiële intelligentie
    Met data science wordt op een andere manier onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en effectiviteit van behandelingen. Nieuwe  behandelingen worden nu pas geïntroduceerd na standaard vergelijkend onderzoek waarbij eerst  onderzoek op dieren en vervolgens op mensen  wordt gedaan. Dat kost vaak jaren. Met behulp van data science kan dit proces worden versneld en ontstaat een unieke samenwerking tussen wetenschap en de betekenisvolle vertaling naar klinische toepassingen.

Bekijk de projecten van 2020 

Samenwerking met STZ

Tilburg University en de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen, STZ, gaan samenwerken. De STZ ziet inhoudelijke kansen bij de universiteit die aansluiten bij haar ambitie: een betere kwaliteit van zorg door middel van organisatorische en sociale innovaties. Tilburg University wil juist graag haar expertise inzetten in de zorgpraktijk. Denk aan kennis over gedragsverandering, organisatie van zorg, sociale innovaties, juridische vraagstukken, data science en houdbaarheid van de zorg. De titel van de samenwerking luidt "Implementatie van innovatie in de klinische praktijk". Meer informatie hierover volgt.

Programmamanager: