-

Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Impact Congres 2018: Advancing Society - Science with a Soul

14 juni 2018 (9:00 -17:00 uur) Aula, Cobbenhagengebouw


Tilburg University nodigt beleidsmakers, ondernemers, onderzoekers en andere professionals van harte uit om nieuwe vormen van samenwerking te verkennen op haar eerste open Impact Congres. We zijn ervan overtuigd dat we meer impact kunnen creëren in zowel de wetenschap als de samenleving door kennis en ervaring van binnen en buiten de universiteit met elkaar te verbinden.

Keynote speaker op het congres is Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en alumnus van Tilburg University. Hij zal reflecteren op de veerkracht van de samenleving, een van de thema's van ons Impactprogramma.

Patrick van Weerelt van het UNSSC Knowledge Centre for Sustainable Development van de Verenigde Naties gaat in de tweede keynote in op de Duurzame Ontwikkelingsagenda voor 2030 van de VN.

  • Op het congresprogramma staan nog meer lezingen en workshops ter inspiratie en nadere kennismaking. 
  • Meld u hier aan (kosteloos).

Impact Programma

Het IMPACT Programma van de universiteit brengt onderzoekers en partners samen rond drie thema's:

  • Empowering the Resilient Society

  • Enhancing Health and Wellbeing

  • Creating Value from Data

Binnen deze thema’s kunnen we complexe maatschappelijke uitdagingen aanpakken zoals digitalisering, ongelijkheid, goede zorg, vergrijzing, kwetsbare jeugd, humanitaire hulp en energietransitie. Vanuit de universiteit doen we dat met bezieling -- Science with a Soul.

We zien uit naar uw komst!

Het Impact team:

Ton Wilthagen & Marieke Schoots (Empowering the Resilient Society)

Margriet Sitskoorn & Laura Gottmer-Welschen (Enhancing Health & Wellbeing)

Dick den Hertog & Martijn van Gruijthuijsen (Creating Value from Data)

Impact Team Office:

E-mail: impact@tilburguniversity.edu

Tel: +31 (0)13 466 4412

Cobbenhagen Building, Room C 13

www.tilburguniversity.edu/impact

Wanneer: 14 juni 2018 09:00

Einddatum: 14 juni 2018 17:00

Waar: Cobbenhagen building