-

Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Symposium 'De kracht van netwerken'

Symposium n.a.v. de publicatie van het boek 'De veerkracht van de Brabantse economie. De Kamers van Koophandel en de kracht van netwerken (1840-2015)' van de hand van prof. dr. Harry Lintsen en dr. Jan Korsten (Stichting Historie der Techniek).

Dit is een uitgave van de Stichting ZHC en Uitgeverij Verloren in samenwerking met de Stichting Historie der Techniek en het Antoon Kersten Fonds.

Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek organiseert Stichting ZHC samen met de leerstoel Cultuur in Brabant, het Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) en BrabantKennis een symposium over de kracht van netwerken in de Brabantse economie. Drie vragen staan centraal: hoe functioneerden die economische en ondernemersnetwerken in het verleden, hoe ontwikkelen samenwerkingsverbanden zich op dit moment en wat is er nodig in de nabije toekomst?

De organiserende partijen nodigen u van harte uit dit symposium en de boekpresentatie bij te wonen.

Programma

14.00 u: ontvangst met koffie en thee

14.30 u: opening door Hans van Brummen (voorzitter ZHC) en dagvoorzitter prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (leerstoel Cultuur in Brabant)

14.40 u: prof. dr. Harry Lintsen (Stichting Historie der Techniek): het verleden

15.10 u: prof. dr. Martijn Groenleer (TiREG): het heden

15.35 u: prof. dr. Erik Stam (Universiteit Utrecht): de toekomst

16.00 u: pauze

16.20 u: panelgesprek met de sprekers en de aanwezigen onder leiding van prof. dr. Joks Janssen (BrabantKennis) en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld

16.50 u: aanbieding van het boek door drs. Ton Nelissen, oud-voorzitter Kamer van Koophandel, aan dr. Jan Pelle, directeur van de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, met reactie van de heer Pelle

17.00 u: borrel

Praktische informatie

Toegang is gratis

Aanmelden via: stichtingzhc@xs4all.nl

Locatie: Esplanade Building, Black Box

De lezingen

Het verleden -- Het feit dat Brabantse ondernemers elkaar vanouds hebben kunnen vinden in informele netwerken en formele organisaties, wordt gezien als een belangrijke factor van het succes en de veerkracht van de Brabantse economie. Zo’n 175 jaar lang speelden de Kamers van Koophandel, de wettelijke verplichte ‘vereniging’ van alle ondernemers in een regio, hierin een sleutelrol. Gecentreerd op de industriesteden in Noord-Brabant fungeerden de Kamers van Koophandel als meer of minder succesvolle initiators en lobbygroepen. Als organisaties van ondernemingen in het groot-, midden- en kleinbedrijf wisten de Kamers projecten op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten en te verwezenlijken op het gebied van infrastructuur, bedrijventerreinen, beroepsonderwijs, winkelvoorzieningen en milieuregels. Opmerkelijk is dat de lokale en later regionale Kamers, naast hun wettelijke taak, vaak een eigen karakter en doelstelling ontwikkelden. Hierin speelden lokale omstandigheden en bijzondere actoren – al dan niet visionaire en ondernemers en bestuurders – een belangrijke rol. Prof. dr. Harry Lintsen gaat in op de vraag welke rol de regionale Kamers van Koophandel speelden tot hun verdwijnen in 2013.

Het heden -- Na het nogal abrupte einde van het verplichte lidmaatschap van bedrijven per 1 januari 2013 en de fusie van de Kamers van Koophandel tot één organisatie een jaar later, leek er een gat te vallen. Is dat ook werkelijk gebeurd? Wat is er sindsdien aan netwerken voor in de plaats gekomen? Prof. dr. Martijn Groenleer (TiREG) brengt in kaart hoe we aankijken tegen de huidige situatie. Ontwaren we nieuwe economische samenwerkingsverbanden of blijven er toch opgaven liggen? Lieten de Kamers een gat achter of zijn de nieuwe samenwerkingsverbanden als economic boards en triple helix allianties in staat een nieuwe economische agenda te formuleren?

De toekomst -- Welke kansen en uitdagingen biedt de toekomst als het gaat om het bundelen van krachten op economisch gebied? Hoe maken we de Brabantse economie ook in de toekomst duurzaam én veerkrachtig? Welke schaal past bij de economische netwerken van de toekomst? Prof. dr. Erik Stam (Universiteit Utrecht) trekt de lessen uit de geschiedenis en licht zijn visie toe op de toekomst: de samenballing van de kansen die regio’s kunnen pakken op het gebied van innovatie, economie en sociale samenhang.

Wanneer: 01 november 2017 14:00

Einddatum: 01 november 2017 17:45

Waar: Esplanade building