News and events Tilburg University

EYES project: Showcase for projects with impact

Gepubliceerd: 29 november 2019 Laatst bijgewerkt: 29 november 2019

Dankzij het Impact Program is Tilburg University een partner in een Europees project om coaching te ontwikkelen voor jongeren die geen baan hebben en geen enkele vorm van onderwijs of opleiding volgen. Het project heet EYES: Empowering Youth by Entrepreneurial Skills. Dit project is nu door de Europese Unie geselecteerd als een showcase voor projecten met impact. Dr. Sonja Bekker is gevraagd succesfactoren voor het bestrijden van jeugdwerkgelegenheid te presenteren tijdens de NWE Making an Impact! markt op 4 en 5 december in Tourcoing, Frankrijk.

EYES wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg NWE-programma (Noordwest-Europa). Dit programma is opgezet om transnationale samenwerking in Noordwest-Europa te bevorderen, de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren en de samenhang binnen de regio's te stimuleren. Tijdens het NWE Making an Impact! delen verschillende NWE-projecten inzichten over jeugdwerkgelegenheid en ondernemerschap in een community centre en bespreken de verschillende benaderingen van sociale innovatie rondom deze onderwerpen.

Binnen EYES werken vijf grote Noord-Europese steden, NGO's uit die steden en drie universiteiten samen om een nieuwe methode te ontwikkelen voor gepersonaliseerde coaching van zogenaamde NEETS: jongeren die geen werk hebben, geen onderwijs of opleiding volgen. Vanuit de wetenschap wordt ook samengewerkt met jongeren, maatschappelijk werkers (coaches) en gemeenten om nieuwe manieren te vinden om de jeugdwerkloosheid te verminderen. In Noordwest-Europa kan 14 procent van de jongeren tussen de 15 en 34 jaar als zodanig gekwalificeerd worden, vooral in de grotere steden. Omdat ze moeilijk te bereiken zijn voor autoriteiten en maatschappelijk werk, lopen ze het risico van langdurige uitsluiting van de arbeidsmarkt.

Namens Tilburg University, bieden dr. Sonja Bekker en professor Ton Wilthagen (beide van Tilburg Law School) academische kennis over de arbeidsmarkt, jeugdwerkloosheid en NEETS voor het ontwikkelen van het prototype voor de coaching en een trainingsmodule voor coaches. Daarnaast verzamelen ze gegevens en meten ze de resultaten van het project, dat deel uitmaakt van het Impact Program van Tilburg University op Empowering the Resilient Society. De andere deelnemende universiteiten zijn die van Leuven (België) en Greenwich (VK). Het project is gestart op 1 juni 2018 en heeft een looptijd van drie jaar. De gemeente Tilburg neemt ook deel aan dit project.

Bekijk hier de video van de EYES Tilburg meeting 2019