PhD Valorization program

Het Impact-PhD programma (IPP)

Het Impact-PhD programma (IPP) is gericht op het versterken van de interdisciplinaire samenwerking tussen de faculteiten onderling en de samenwerking met maatschappelijke partners om de impact van onderzoek in de samenleving te vergroten.

In 2018 zijn 13 PhD-plaatsen beschikbaar gesteld door de faculteiten om de PhD-gemeenschap te versterken rond de Impact-thema's Empowering the Resilient Society”, “Enhancing Health and Wellbeing” and “Creating Value from Data”. Supervisors van twee verschillende faculteiten begeleiden deze promovendi.

Het impact team faciliteert cursussen die promovendi ondersteunen in de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om maatschappelijke impact te realiseren met hun onderzoek.

In samenwerking met het THRIVE Instituut worden in 2020 en 2021 op maat gemaakte en interdisciplinaire programma's aangeboden aan gemotiveerde promovendi. In deze programma's verbeteren zij hun ondernemersvaardigheden om de maatschappelijke impact van hun onderzoek te vergroten.

Contact