impact - phd workshop

PhD Valorisation Program ondersteunt 12 studenten om impact te maken met hun onderzoek

Published: 03 mei 2021 Laatst bijgewerkt: 31 juli 2023

Het Tilburg University PhD Valorisation Program heeft 12 deelnemers gestimuleerd om met hun onderzoek maatschappelijke impact te creëren. Het programma werd een half jaar geleden gelanceerd door het Tilburg University Impact Program in samenwerking met THRIVE Institute (denktank voor impact). Op 29 april reikte vicerector magnificus Jantine Schuit certificaten uit aan de 12 deelnemende promovendi

In oktober 2020 zijn 12 promovendi gestart met het programma, dat hen meer inzicht en handvatten geeft om hun onderzoek in de praktijk te brengen. Op 29 april, tijdens de eindsessie, gaven zij allen een presentatie over hun onderzoek en de manier waarop zij impact gaan maken in de maatschappij.

Deelneemster Karlijn Hoyer: 'Mijn PhD-onderwerp is hebzucht en hoe dat economische en ook sociale besluitvorming beïnvloedt. Eén project onderzocht bijvoorbeeld of hebzuchtige individuen anders handelen in een interactief beursspel. Interessant is dat we ontdekten dat dit eigenlijk niet het geval is! Een ander project onderzocht hoe hebzucht vriendschappen beïnvloedt, en we ontdekten dat hebzuchtige individuen hun vriendschappen objectiveren.

Het valorisatieprogramma hielp me verschillende afzetmarkten voor mijn onderzoek te vinden (anders dan publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift) en hoe ik deze afzetmarkten kon bereiken. Mijn eerste populair-wetenschappelijke blog over 'of 'hebzuchtige' bankiers schuld hebben aan de financiële crisis' verschijnt binnenkort! De droom is om ooit een populairwetenschappelijk boek te publiceren. 

Deelnemers delen hun ervaring (Engelstalig)

En Hellen Smith: "Mijn promotieonderzoek gaat over fintech, digitale identiteit en biometrische technologieën. Ik ben specifiek op zoek naar inzicht in wat neerkomt op een rechtvaardig gebruik van deze technologieën en de gegevens die uit deze technologieën voortkomen voor economische groei en menselijke ontwikkeling, en hoe de gegevensmarkten die door deze technologieën ontstaan functioneren en gereguleerd worden.  Mijn PhD-onderzoek richt zich op Kenia.

'Mijn promotieonderzoek heeft rijke veldwerkgegevens gegenereerd als resultaat van 6 maanden veldwerk in Kenia waarbij interviews en focusgroepdiscussies zijn gehouden met technologiebedrijven, overheidsfunctionarissen, internationale organisaties en dagelijkse gebruikers van de technologieën die ik bestudeer.  Het valorisatieprogramma heeft me geholpen na te denken over verschillende manieren waarop ik mijn onderzoek kan gebruiken voor maatschappelijke impact.  Ik heb met succes een outreach-project ontwikkeld waarbij non-profitorganisaties en overheidsinstanties betrokken zullen zijn om te helpen ongelijkheden in verband met technologie en data te verminderen.

Vice rector magnificus Jantine Schuit: 'Het doel van het programma was om kennis te vertalen naar producten, diensten, processen en ondernemersactiviteiten en deze geschikt te maken voor economisch en maatschappelijk gebruik. Met andere woorden: impact maken. En ik ben heel blij met de resultaten die we hier zien.'

Lees meer over de PhD Valorisation Program