Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

‘Versterk succesvolle aanpakken door ze nog breder te trekken’

Hayde van der Kooij, adviseur Maatschappelijke Alliantie

hayde van der kooij

“Ik heb ervaring met universiteiten als kennisinstellingen waar jonge mensen onderwijs volgen. Ik ben aangenaam verrast door de visie van Tilburg University op impact en op het creëren van een betere toekomst voor iedereen in de maatschappij met behulp van onderzoek. Tijdens het Impactcongres kwam naar voren hoe je op grote maar ook op kleine schaal data en onderzoek in kunt zetten voor het maken van impact.”

Maatschappelijke Alliantie

Hayde van der Kooij is adviseur bij de Maatschappelijke Alliantie. Deze alliantie verbindt maatschappelijke organisaties, fondsen, bedrijfsleven en overheid om kennis en ervaringen uit te wisselen over maatschappelijke vraagstukken. Hoe maak je op lange termijn verschil? Wat kan beter in het huidige beleid? De alliantie is gericht op vijf thema’s: veilig en gezond opgroeien, migratie, cultureel erfgoed, circulaire economie en healthy life. “Ik bezocht het Impactcongres om te zien wie zich precies bezighouden met impact en te horen wat zij doen. Hoe kunnen we elkaar versterken en zo onze impact vergroten? Innovatie is mogelijk door op basis van data te kiezen voor een bepaalde aanpak of interventie want dan weet je dat het werkt. De volgende stap is dat de overheid zo’n innovatie een vaste plek geeft binnen beleid. Op die manier heb je duurzame impact.”

Verzamelde data geven completer beeld

Het thema veilig en gezond opgroeien kwam ook aan bod tijdens het Impactcongres. “Wat mij raakte was het onderwerp Sterk Huis. Binnen het onderzoek zijn data verzameld van een tiental organisaties. Deze zijn samengevoegd om risicowijken in kaart te brengen en zo te zien welke kinderen in moeilijkheden dreigen te raken. Doordat je gebruik maakt van veel verschillende bronnen, krijg je een completer beeld. Wat mij betreft mogen we het nog breder trekken: je zou bijvoorbeeld ook zorgverzekeraars kunnen betrekken bij je aanpak. Als je weet dat kinderen niet gezond eten en weinig bewegen, kun je daar beter preventief in investeren, dan achteraf. Stimuleer bijvoorbeeld een gezond ontbijt en zorg voor een programma op school ’s middags zodat kinderen niet alleen thuis zitten.”

Jonge vluchtelingen

Een ander onderwerp dat Van der Kooij aansprak is een tool om de interesses en mogelijkheden van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in kaart te brengen. “Dat zou ook iets kunnen zijn voor vluchtelingen. Een timmerman uit Syrië heeft bijvoorbeeld vast een ander beeld van zijn vak dan een timmerman hier. Deze tool maakt dat op een effectieve en efficiënte manier inzichtelijk.” Een dergelijke tool kan ook helpen bij het bepalen van een geschikte studiekeuze. Het is een onderwerp dat haar persoonlijk raakt, vooral wanneer het om jongeren gaat. Van der Kooij vluchtte op twaalfjarige leeftijd uit Iran naar Nederland. “Deze groep kan heel moeilijk voor zichzelf opkomen omdat ze jong zijn en de taal niet spreken. De impact van zo’n tool kan groot zijn.”