Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

‘Impact is geen lineair proces’

Jantine Schuit, decaan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Jantine Schuit

"Impact betekent voor mij dat je een bijdrage levert in de vorm van kennis aan een maatschappelijke opgave. Dit is meestal geen lineair proces, terwijl het wel vaak als zodanig wordt voorgesteld. Je start niet met een vraagstuk en bedenkt er vervolgens een product bij. Tijdens het onderzoeksproces en soms al ervoor is er sprake van impact. Wanneer je als onderzoeker bijvoorbeeld je onderzoeksvraag articuleert, dan moet je met je opdrachtgever dieper nadenken over wat je wil weten, waarom en wat je ermee wil bereiken. Je moet uitzoeken wat de vraag is achter de vraag. Op dat moment vergaar je al veel kennis. Om die kennis te vergaren die ergens aan bijdraagt, moet je samenwerken.”

Eigen agenda

Hoogleraar Jantine Schuit is decaan van Tilburg School of Social and Behavorial Sciences en werkte voorheen als hoofd van het centrum Voeding, Preventie en Zorg van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). “De aandacht voor impact bij Tilburg University was een belangrijke reden voor mij om hier te solliciteren. Het spreekt mij aan dat een deel van het onderzoek dat we hier doen, ook bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken. Het is mooi dat we drie pijlers hebben gekozen: Empowering the Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing, en Creating Value from Data. Alle drie draaien om maatschappelijk relevante kwesties en sluiten goed aan bij het onderzoek dat we doen. Waar mogelijk werken we samen met maatschappelijke partners. Zij kunnen ons helpen met het definiëren van vraagstukken, maar als universiteit moeten we wel onafhankelijk blijven. Wij hebben kennis van methodieken en onderzoeken, dus wij bepalen hoe we het onderzoek willen uitvoeren.”

Kansen en risico’s

“Wat me inspireerde vandaag? De speech van rector magnificus Emile Aarts. Hij gebruikte voorbeelden die me aan het denken hebben gezet. Verder vond ik het zeer interessant om te horen wat Robin Pierce vertelde over de risico’s van omgaan met persoonsgegevens in relatie tot gepersonaliseerde zorg. Als universiteit hebben wij een verantwoordelijkheid om niet alleen naar de kansen van data science te kijken, maar ook naar de risico’s.”

Meer op maat

Het was een leerzame dag, vindt Schuit. “Binnen de wetenschap wordt vaak met een traditionele bril naar onderzoek gekeken. Neem bijvoorbeeld de effectiviteit van medicijnen of therapieën: dat gebeurt nu standaard in een randomised trial. Dat moet ook, want het is niet voor niets de gouden standaard, maar het kost veel tijd en geld. Bovendien is veel onderzoek uitgevoerd onder blanke mannen van middelbare leeftijd en dat is niet representatief voor de hele bevolking. Tegenwoordig zijn we in staat om op basis van algoritmes en grote databestanden behandelingen meer op maat te maken. Er liggen dus veel kansen, maar net zoveel uitdagingen. Dankzij data science en artificial intelligence kunnen we steeds beter voorspellen, maar ook manipuleren. En dat brengt risico’s met zich mee.”