Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

‘Verruim je blik en werk samen’

Marieke de Kort, programmamanager sustainability, Tilburg University

Marieke de Kort

“Ik zie het als een belangrijke maatschappelijke taak van Tilburg University om impact te hebben. In ons onderzoek moeten we altijd kijken hoe we kunnen bijdragen aan het algemeen belang. Maar met alleen onderzoek ben je er niet. Je moet het tot leven brengen en daarvoor is het nodig om samen te werken. Tijdens het Impactcongres zag ik een grote diversiteit aan organisaties, van klein tot groot, die allemaal bijdragen aan het hebben van impact. We hebben elkaar nodig.”

Als collectief heb je meer impact

Marieke de Kort is programmamanager sustainability bij Tilburg University. Ze is enthousiast over het Impactcongres. “De zeventien global goals die de Verenigde Naties in 2015 vaststelden kwamen tijdens het congres meerdere keren voorbij. Het is belangrijk dat ze ter sprake komen, want ze vormen de mondiale agenda die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Wat ik vandaag vooral meeneem is dat het goed is om buiten je geijkte netwerk te kijken. Verruim je blik en werk samen. Als individu heb je impact, maar als collectief heb je dat nog veel meer. Dus ga op zoek naar connecties.”

Impact in gender

De Kort probeert persoonlijk impact te hebben bij het onderwerp ‘genderissues’. “Je ziet bijvoorbeeld dat vrouwen andere keuzes maken in ondernemerschap. Ze opereren in een mannenwereld, terwijl er juist ruimte moet zijn voor vrouwelijke invloeden. Die moeten we omarmen. Je zoekt vaak iemand zoals jijzelf, dat geldt ook voor mannen op invloedrijke posities. Je ziet dat terug in het aantal vrouwen in hogere posities of met wie er wordt samengewerkt. Ook hierin geldt dat het goed is wanneer mensen buiten de geijkte paden kijken en samenwerken. Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor andere vrouwen, vooral door te laten zien dat wanneer je iets wil in dit leven, je ervoor moet gaan. Je kunt zelf dingen mogelijk maken.”