Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Samenwerking Tilburg University en gemeente Tilburg: Een investering voor de lange termijn

Sander Kern, programmamanager onderwijs-arbeidsmarkt, en Rob van den Hurk, senior beleidsmedewerker economie en arbeidsmarkt, Gemeente Tilburg

Sander Kern

“Impact betekent voor mij: samen doen wat effect heeft op de samenleving. Tilburg heeft diverse opgaven die we samen met wetenschappers willen adresseren. Wij maken het beleid, maar dan willen we wel keuzes maken waar de stad en inwoners plezier van hebben. Dat willen we onder meer op basis van onderzoek doen.” Aldus Rob van den Hurk, senior beleidsmedewerker Economie en arbeidsmarkt van de Gemeente Tilburg.

Evidence based werken

Wethouder van Onderwijs Marcelle Hendrickx van de gemeente Tilburg en rector magnificus Emile Aarts van Tilburg University ondertekenden tijdens het Impactcongres op donderdag 14 juni een verklaring waarin ze hun samenwerking bestendigen. De aandacht gaat de komende jaren uit naar vijf thema’s: innovatieve onderwijsstad, duurzame stad, weerbare & gezonde stad, bestuurbare stad en ondernemende stad. Sander Kern, programmamanager onderwijs-arbeidsmarkt: “De gemeente wil werken met bewezen beleid, evidence based, en niet afgaan op gevoel of intuïtie. Daarvoor hebben we kennis nodig: welke interventies werken wel en welke niet? De vijf thema’s starten we nu op, maar de samenwerking met de universiteit bestaat al langer. We werken bijvoorbeeld samen in Mindlabs en bij Tranzo. Nu gaan we dat onder een officiële paraplu doen. Dat is belangrijk, want deze samenwerking is niet een project van twee jaar maar een investering voor de lange termijn.”

Gedeelde belangen

“Dat is ook wat we zoeken: lange termijnoplossingen die de stad ten goede komen”, vult Van den Hurk aan. “Samen slimmer kijken naar wat we doen en welke aanpak of middelen er nog meer zijn.” Kern: “Daarvoor moeten we elkaar eerst opzoeken en beter leren kennen. We kijken ieder vanuit onze eigen bril. De gemeente heeft meer factoren om rekening mee te houden bij beslissingen dan alleen data. Dat is iets wat wetenschappers moeten zien. Tegelijkertijd leren wij hoe wetenschappers werken en denken. Voor hen is het bijvoorbeeld heel belangrijk om te publiceren. We vinden elkaar in de gedeelde belangen.”

Kijken door gecombineerde brillen

Wat sprong eruit op het congres? Voor Kern was dat het onderwerp Smart Start. “Daar werd uitgelegd hoe je data kunt gebruiken om het risico op kindermishandeling te voorspellen. Op die manier kun je preventief werken. Dat past binnen ons thema Weerbare en Gezonde Stad. We weten al veel, hebben al veel gegevens en data, maar kijken vaak met een traditionele bril vanuit onze eigen invalshoek. Het is tijd om brillen te combineren en zo tot beter beleid te komen.” Van den Hurk knikt: “Wanneer je verschillende perspectieven samenbrengt, kom je tot andere oplossingen.”

Rob van den Hurk