Impact - JOIN - Alle jongeren in beeld

JOIN: hoe kunnen jongeren de samenleving veerkrachtiger maken?

Impact 2 min.

Hoe zorg je ervoor dat onderzoekers datgene onderzoeken waar de samenleving een antwoord op wenst? Vier jaar geleden vormde die vraag de start van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het leverde vijfentwintig onderzoekroutes op. Binnen de route ‘op weg naar veerkrachtige samenlevingen’ is Tilburg University met vijf deelprojecten betrokken bij het programma ‘JOIN, Jongeren in een veerkrachtige samenleving.’

'Het is een continue wisselwerking, met als eindresultaat de samenleving zelf'

Professor van Universiteit Utrecht Bas van Bavel is boegbeeld van de route. “De NWA biedt onderzoekers een raamwerk waar binnen ze samen met maatschappelijke partijen onderzoek doen naar relevante vraagstukken. De NWA wil aanvullend zijn op bestaande regelingen, daarom heeft de NWA ervoor gekozen dit programma echt in te richten als een startimpuls: een opstap om samen een vraagstuk te onderzoeken. Vervolgens kan verder onderzoek ontwikkeld worden met behulp van al bestaande financieringsinstrumenten.”

Bas van Bavel

‘Onderzoek naar hóe iets gebeurt, is onontbeerlijk’

Onderzoek in een netwerk

“De NWA faciliteert breed”, vervolgt Van Bavel. “Er ontstaan netwerken waaraan onderzoekers deelnemen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, samen met bedrijven, overheid en maatschappelijke instellingen. Gezamenlijk bekijken ze een vraagstuk vanuit alle perspectieven, van het analyseren van het probleem tot het monitoren van effecten van een interventie. Vaak is er sprake van niet één oplossing, maar van meerdere scenario’s. Het is mooi als je die bij verschillende partijen naast elkaar kunt testen.”

Veerkrachtige samenleving

“Het versterken en benutten van de veerkracht van de samenleving is nodig om grote vraagstukken aan te gaan als de energietransitie, klimaatverandering en duurzaamheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de samenleving al deze grote kwesties aankan? Het is een continue wisselwerking, met als eindresultaat de samenleving zelf. De energietransitie is bijvoorbeeld geen technologisch doel op zich maar iets dat we voor de toekomstige samenleving willen realiseren.”

‘De NWA biedt onderzoekers een raamwerk waar binnen ze samen met maatschappelijke partijen onderzoek doen naar relevante vraagstukken’

JOIN

JOIN bestaat uit vijf werkpakketten. Binnen deze pakketten gaan onderzoekers aan de slag met diverse, aan elkaar gerelateerde onderwerpen rondom jeugd en veerkracht. Tranzo ontwikkelt bijvoorbeeld samen met partners een zelftest voor het meten van veerkracht bij jongeren. Ook heeft Tilburg University onderzocht of data science kan worden ingezet om te voorkomen dat jongeren ‘buiten beeld raken’. Daarnaast is, samen met onder meer het openbaar ministerie in Breda, onderzocht hoe jongeren de rechtsstaat als meer inclusief kunnen ervaren. Bovendien is Tilburg University betrokken bij een onderzoek naar jongeren en nieuwe vormen van democratie. En draagt ze bij aan onderzoek naar jonggehandicapten, arbeidsparticipatie en inclusieve organisaties. Doel is om binnen twee jaar met een resultaat te komen.

Relevant onderzoek

“De relevantie van biomedisch en technologisch onderzoek is voor iedereen duidelijk”, ziet Van Bavel. “Maar we zien steeds duidelijker dat de sociale en de geesteswetenschappen nodig zijn om echt effect te hebben op de maatschappij. Vaak is er technologisch heel veel mogelijk, maar hoe gaan we die mogelijkheden benutten? Je hebt te maken met gedragsverandering, cultuurpatronen en wet- en regelgeving. Er is sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek nodig om zoiets voor elkaar te krijgen.”

Contactpersoon

Publicatiedatum: 21 januari 2020