News and events Tilburg University

In co-creatie aan de slag met nieuwe zekerheid op de arbeidsmarkt

Published: 29 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 14 juni 2022

Dinsdag 15 maart was de Faculty Club van Tilburg University het toneel van de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt. Kernpartners van deze werkplaats zijn CNV, CSU, ING, NS, Philips, Rabobank, Randstad, Tilburg University en UWV. Onder leiding van decaan Antoinette de Bont werd de middag afgetrapt met een lunch met de partners op C-level, oftewel de ‘Koersclub’ van de werkplaats.

Tekenen van de intentieverklaring met de aanwezige partners van de academische werkplaats

Op de agenda stond onder andere de inhoudelijke koers en de samenwerkingsprincipes van het partnerschap. Er werd gesproken over allerlei de aspecten van samenwerken – ook de spannende, zoals: hoe gaan we om met de verschillende tempo’s van wetenschap en praktijk? De lunch eindigde met het tekenen van een intentieverklaring waarin de aanwezige kernpartners zich achter de ambitie schaarden van de Academische Werkplaats, en hun bijdrage daaraan bekrachtigden: “In 2030 is aan het werk gaan en bewegen van werk naar werk een garantie voor iedereen: er is nieuwe zekerheid op de arbeidsmarkt.” 

Designsessie van werk naar werk  

Na de lunch gingen  meer dan twintig deelnemers van de kernpartners, inclusief een aantal wetenschappers van Tilburg University, met elkaar aan de slag om deze ambitie te vertalen naar te onderzoeken vraagstukken. De komende tijd wordt de input van de werksessie geanalyseerd en vertaald naar onderzoeksvragen. Bij de partners draaien al diverse interessante en relevante pilots rondom het thema ‘van werk naar werk’. Een mooie basis en aanleiding voor uitwisseling en onderzoek.  Ondertussen wordt er voor deze gedreven academische werkplaats per direct een postdoc geworven en staat hiervoor deze vacature uit. 

participants session AWIA