News and events Tilburg University

Lancering Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’

Datum: Tijd: 12:30 Locatie: Online

Op 1 oktober 2021 van 12.30 tot 14.00 uur vindt de officiële lancering van de Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’ plaats. De werkplaats is een samenwerking tussen PON – Telos en Tilburg University.

In een afwisselend online programma opent rector magnificus Wim van de Donk de werkplaats samen met andere gasten uit wetenschap, waaronder Saskia Lavrijssen (hoogleraar energiesystemen) en Irmgard Borghouts (hoogleraar arbeidsmarkt) én praktijk, waaronder Ellen Kroese (directeur VNO-NCW Brabant Zeeland) en Hans Mommaas (directeur PBL), onder leiding van Jorn Matena (&Maes). In verschillende tafelgesprekken staan we stil bij de vraag wat nodig is om de brede welvaart van regio’s te versterken. Hoe kunnen spelers in de regio – overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers – werk maken van brede welvaartsontwikkeling? Ben je actief in de regio en streef je naar een sociaal veerkrachtiger en duurzamer economie, dan mag je deze online bijeenkomst niet missen!

Hoewel cijfers over het bbp ons misschien wat vertellen over groei en economie, zeggen ze niets over hoe het werkelijk met ons gaat. Groei betekent nog geen bloei. Vandaar dat de roep om brede welvaart steeds luider klinkt. Bij “brede welvaart” gaat het niet enkel om economische groei, maar ook om het welzijn en welbevinden van mensen en de kwaliteit van natuur en milieu. In het streven naar brede welvaart spelen regio’s een belangrijke rol. Voor veel mensen vormt de regio de maat van het dagelijkse bestaan. Maar de regio is ook het schaalniveau waarop de grote opgaven van deze tijd samenkomen en moeten worden opgepakt: de omslag naar een circulaire economie, de transitie naar duurzame energie en een inclusieve arbeidsmarkt. Tijdens de bijeenkomst komen niet alleen deze opgaven aan bod maar ook vragen zoals hoe stuur je regionaal op brede welvaartsgroei? Welk beleid is daarvoor nodig? Hoe benut je de karakteristieken en de kracht van de regio? En wat vraagt het van burgers, bedrijfsleven, en lokale en regionale overheden?

Informatie

Datum: vrijdag 1 oktober

Tijd: 12:30 – 14:00

Waar: Online streaming

Aanmelden