-

Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Impact essay gepresenteerd: Verbinden om de samenleving verder te brengen

Wetenschappers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan. “We hebben goede vragen nodig, geen haastige antwoorden.” Met deze woorden nam Commissaris van de Koning Wim van de Donk van Noord-Brabant twee essays in ontvangst over de visie van Tilburg University voor onderwijs en impact van onderzoek tijdens de viering van de 90e verjaardag van de universiteit.

Wim van de Donk

Nadat hij de eerste exemplaren van de twee essays in ontvangst had genomen, benadrukte Van de Donk dat onderzoekers tijd en ruimte nodig hebben om de vraagstukken te onderzoeken waar onze samenleving voor staat, en daarnaast ruimte te nemen voor nauwe verbondenheid met de buitenwereld.

Impactprogramma

De ambitie van het Tilburgse Impactprogramma is precies om die verbinding te maken, tussen onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen enerzijds en maatschappelijke partners anderzijds, om samen te werken aan wetenschap en innovatie rond maatschappelijke kwesties.

Essay

De vraagstukken waar het Impactprogramma zich op richt betreffen het verbeteren van de veerkracht van de samenleving, het verbeteren van gezondheid en welzijn, en verantwoord gebruik van data. In het essay Advancing Society in a Digital Era. Science with a Soul, beargumenteren de drie oprichters van het Impactprogramma waarom en hoe Tilburg University deze verantwoordelijkheid nog serieuzer kan nemen in samenwerking met belanghebbenden buiten de universiteit.

Brabant

In de provincie Noord-Brabant zijn kennisinstellingen, bedrijven en overheden al nauw met elkaar verbonden om de regio verder te brengen. Tilburg University’s founding father Martinus Cobbenhagen, die stelde dat wetenschappelijke theorie gecombineerd moet worden met normatieve waarden van sociale en menselijke verantwoordelijkheid, “zou trots op ons zijn”, zei Van de Donk.