-

Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Tilburgse onderzoekers & de koers van Nederland: impact op het regeerakkoord

Onderzoekers van Tilburg University hebben op diverse onderdelen van het huidige regeerakkoord invloed gehad. Ton Wilthagen van ReflecT (Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion) is blij dat er maatregelen zijn aangekondigd om de balans tussen flex en vast werk op de arbeidsmarkt evenwichtiger te maken.

Een betere balans tussen flex en vast

Tilburg University doet al jaren onderzoek naar hoe de balans tusen flex en vast werk op de arbeidsmarkt beter kan. In Nederland is het verschil in sociale zekerheid tussen vaste en flexcontracten het grootst van de hele Europese Unie en hebben relatief veel mensen een flexcontract met weinig sociale zekerheid, legt ‘Mr. Flexicurity’ Ton Wilthagen uit. Het kabinet Rutte-III wil de balans nu ook gaan verbeteren door vast werk aantrekkelijker te maken voor werkgevers en meer zekerheid te bieden aan mensen met een flexcontract.


Een beter pensioenstelsel

Directeur Casper van Ewijk van Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) herkent ideeen voor vernieuwing van het pensioenstelsel in het regeerakkoord. In deze video legt hij uit waar de Netspar-impact precies terug te vinden.

Netspar is gericht op het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Kennisdeling met de pensioensector en daarbuiten vindt plaats in een breed netwerk van bestuurders en beleidsmakers via wetenschappelijke publicaties, events, sectorgerichte papers, adviezen, lezingen, mediaoptredens en de website.