Jongeren terug in beeld

Onbereikbare jongeren in beeld gebracht

Gepubliceerd: 19 november 2019 Laatst bijgewerkt: 19 november 2019

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2013 van de jongeren tussen de 15-27 jaar in Nederland er 134.430 geen onderwijs volgden, niet werkten, geen uitkering hadden en ook niet als werkzoekenden stonden ingeschreven. De helft van deze groep was volledig uit beeld. De initiatiefnemer van het IMPACT-project ‘Alle Jongeren in Beeld’, prof. Ton Wilthagen van Tilburg University, probeert deze jongeren te helpen met programma’s die hun inzetbaarheid en daarmee de participatie in de samenleving vergroten. Eén recent afgerond programma is Alle Jongeren In Beeld, uitgevoerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda.

Het doel van ‘Alle Jongeren in Beeld’ is om te onderzoeken of data science een bijdrage kan leveren aan het identificeren van die jongeren en of er aan de hand van data science preventieve maatregelen kunnen worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat ze niet ‘onbereikbaren’ worden. De inactiviteit van jongeren is een probleem: zij lopen risico’s op het gebied van economische zelfstandigheid, fysieke en geestelijke gezondheid, criminaliteit en radicalisering.

Uitwisseling van persoonsgegevens met toestemming mogelijk gemaak

Het onderzoek van data science wetenschapper Naomi Smulders van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) toont aan dat het met meer aanvullende data en het gebruik van data science technieken mogelijk is een bijdrage te leveren aan het weer in beeld brengen van die jongeren en het ontwikkelen van preventieve maatregelen. Echter, privacyregels zoals vastgelegd in de AVG Uitwisseling van data belemmeren in hoge mate de uitvoering.

Het gebruik van de door Smulders ontwikkelde PAQ (Processing Agreement Questionnaire) tool maakt het uitwisselen van data wel mogelijk en geeft aanleiding tot verder onderzoek. PAQ is een tool in de vorm van een vragenlijst die helpt bij het opstellen van een overeenkomst tussen partijen die toegang tot een database nodig hebben. De vragenlijst zorgt er voor dat het delen van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de AVG richtlijnen. Deze tool is tot op de zekere hoogte het resulterende product van Smulders’ onderzoek en een vernieuwend aspect van het project.  

Alle Jongeren in Beeld

Persoonlijke verhalen

Het exploratieve data-gedreven onderzoek van Smulders moet nu op een bruikbare manier vertaald worden naar de praktijk: de maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij het vinden en begeleiden van jongeren.

In een begeleidende en reizende tentoonstelling Alle Jongeren in Beeld presenteert onderzoekster Ásta Berglind Willemsdóttir Verheul een aanvullend perspectief op de kwestie van jeugdwerkloosheid. In deze tentoonstelling staan de persoonlijke verhalen en ervaringen van de jongeren zelf centraal aan de hand van zelfgeschreven en gefotografeerde portretten.

Jongeren in beeld