Zero Hunger Lab - Impact program

"De studenten maakten deel uit van iets groters dan henzelf"

Ineke van Kruining, docent en onderzoeker HRM bij Avans

“Tijdens de Brabant Robot Challenge kon ik twee van mijn interesses combineren, robots en studenten begeleiden. Het was geen moeilijke keuze om mee te doen met dit project. Het past ook heel erg bij Brabant. We hebben hier de maakindustrie en de robotindustrie.

Voor mij ging de challenge over de vraag: welke invloed heeft de nieuwe technologie op ons leven? Al bij mijn afstuderen in 1986 in de arbeids- en organisatiepsychologie verdiepte ik me in digitalisering en robots. Hogeschool Avans geeft me nu de ruimte om een extern promotieonderzoek uit te voeren om mijn kennis over digitalisering te verdiepen. Dit wil ik graag ten goede laten komen aan de studenten.

Samen leren

Mijn groepje van de Brabant Robot Challenge bestond uit één rechtenstudent, een student orthopedische technologie, twee communicatiestudenten en een student met een financiële opleiding. De studenten moesten adviseren over een praktische casus van Stichting Vughterstede, een zorgverlener voor ouderen. Dit was niet de eerste keuze van de studenten, maar ze hebben wel de prijs gewonnen. Uiteindelijk hadden we een degelijk, afgerond product.

We kregen te maken met meerdere uitdagingen. De studenten hadden verschillende ambities en vertrekniveaus en hadden geen idee waar ze aan begonnen. Sommige studenten waren helaas minder gemotiveerd, en meer uitwisseling tussen de groepen zou ook beter zijn geweest. Maar dat zijn de leerpunten en kinderziektes van de eerste editie.

Een aantal HBO-studenten had ook moeite met de Engelse taal, omdat Engelse momenten een uitzondering zijn in hun onderwijsprogramma. Maar het werd juist een positieve ervaring voor hen: het bracht ze uit hun comfortzone. Ze leerden ook wanneer ze initiatief moeten tonen en wanneer juist niet.

Verdieping

Zelf heb ik ook veel geleerd. De begeleidende colleges zorgden echt voor verdieping. Een bijzonder moment vond plaats tijdens de lezing over de ethische kant van robots in de gezondheidszorg. Er kwam een vraag uit het publiek: ‘Moeten we ons zorgen maken over de komst van robots?’ De lector leek persoonlijk geraakt door deze vraag en kreeg een zorgelijke blik. Ik dacht altijd dat wij als mensen bepaalde keuzes blijven maken over de toepassing van robots, maar nu vraag ik me af of dat toch niet naïef is.

Deel zijn van iets groters

Tijdens de eindpresentatie waren ook allerlei bestuurders en professionals aanwezig. Dit was een mooi moment voor de studenten. HBO-studenten zijn het gewend om in groepjes samen te werken. De werkwijze van de Brabant Robot Challenge was daarom niet nieuw voor hen, maar mede dankzij de slotbijeenkomst kregen de studenten het gevoel deel te zijn van iets groters dan henzelf.”

Brabant Robot Challenge