Impact - JOIN - Alle jongeren in beeld

Jongeren in een veerkrachtige samenleving

Het themaprogramma ‘JOIN - Jongeren in een veerkrachtige samenleving’ van de Nationale Wetenschapsagenda ontwikkelt en test nieuwe instrumenten die de deelname van (kwetsbare) jongeren aan de samenleving versterken en daarmee ook de samenleving veerkrachtiger maken. Tilburg University neemt deel in vijf projecten binnen dit programma, gefinancierd met een Startimpuls van NWO.

Onze samenleving wordt met sterke veranderingen en schokken geconfronteerd. Hoe vangen we die zo goed mogelijk op? Voor jongeren, de generatie van de toekomst, is deze vraag cruciaal. Doel van het JOIN programma is uiteindelijk de toekomstbestendigheid van de maatschappij te versterken, door te werken in de positie van jongeren in samenleving, economie en governance. Tilburgse onderzoekers leiden drie projecten die daar een bijdrage aan leveren en is partner in een twee anderen.

Zie de website van JOIN voor het volledige programma.

Een rechtsstaat van jongeren
Alle jongeren in beeld
Veerkracht van jongeren: zelfinzicht en betrokkenheid
DELIBERATOR: Jongeren en nieuwe vormen van democratie
Jonggehandicapten, arbeidsparticipatie en inclusieve organisaties