Zero Hunger Lab - Impact program

'Alle Jongeren in Beeld': data science gaat jeugdwerkloosheid aanpakken

Published: 23 september 2019 Laatst bijgewerkt: 17 december 2019

Naar schatting een paar duizend jongeren in Midden-Brabant zijn volledig uit beeld. Ministeries, gemeenten en organisaties hebben geen enkel zicht op hen als het gaat om werk, uitkering, opleiding. Zij worden wel de 'onbereikbaren' genoemd. Maar met nieuw data science onderzoek is het mogelijk geworden deze jongeren op te sporen en te helpen.

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2013 blijkt dat van de jongeren tussen de 15-27 jaar in Nederland er 134.430 geen onderwijs volgden, niet werkten, geen uitkering hadden en ook niet als werkzoekend stonden ingeschreven. De helft van deze groep,  65.910, was volledig uit beeld [Wilthagen 2019]. Wetenschappers van Tilburg University wilden weten waarom dat zo is en of er eventueel preventieve strategieën kunnen worden ontwikkeld om te voorkomen dat jongeren 'onbereikbaren' worden. In het project ‘Alle Jongeren in Beeld’ werkt Tilburg University aan deze vraagstukken samen met andere universitaire partners en maatschappelijke organisaties.

Jeugdwerkloosheidsvrije regio

De regio Hart van Brabant rond Tilburg streeft een 'jeugdwerkloosheidsvrije regio' na. Het uitgangspunt is dat er binnen enkele jaren geen jongeren meer werkloos en uit beeld zijn in de regio. De initiatiefnemer van het project ‘Alle Jongeren in Beeld’, prof. Ton Wilthagen, probeert deze jongeren te helpen met programma’s die hun inzetbaarheid en daarmee de participatie in de samenleving vergroten. Zij worden in de literatuur NEET’s genoemd: jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar die ‘niet in onderwijs, werk of opleiding’ zijn (Not in Education, Employment or Training).

 

Alle jongeren in beeld

Wilthagen doet dit samen met Naomi Smulders,  data science wetenschapper van de Jheronimus Academy of Data Science, Ásta Berglind Willemsdóttir Verheul, sociale wetenschapper en dr. Sonja Bekker, beleidswetenschapper. Het is erg lastig om deze jongeren te identificeren: ze ontbreken vaak in de registers omdat zij geen sociale uitkeringen, studiefinanciering of andere vormen van inkomen ontvangen. 

Vernieuwende aanpak met data science

Het doel van het project is om die jongeren te leiden naar een opleiding, werk of zorgvoorziening. Daarbij maken de wetenschappers gebruik van data science om te zoeken naar verbanden, waarbij grote hoeveelheden data over jongeren wordt verkregen, als daartoe toegang wordt geboden. Uit het data science onderzoek van Smulders blijkt dat het (terug)vinden van deze groep mensen een van de uitdagende onderdelen van het project is.

Dat geldt ook voor het tweede onderdeel: hoe kan preventief informatie worden verkregen zodat jongeren in een vroeg stadium worden geholpen [Smulders 2019] ? Het onderzoek laat ook zien dat het met meer aanvullende data en het gebruik van data science technieken wel mogelijk is. 

Het probleem is echter dat de privacyregels (AVG) de uitwisseling van data belemmeren. De toegankelijkheid en de grote verspreiding van de data staan nu in de weg om de jongeren te kunnen identificeren.  Smulders heeft daarom een manier gevonden om data met persoonsgegevens te kunnen uitwisselen binnen de AVG regelgeving door gebruik te maken van de PAQ (Processing Agreement Questionnaire) tool.

Nieuw beleid voor jeugdwerkloosheid

Naast grootscheepse dataverzameling is er nog een manier om erachter te komen waarom er zoveel jongeren uit beeld zijn: om de jongeren zelf aan het woord te laten. Dit heeft Verheul gedaan en gepresenteerd in een tentoonstelling onder dezelfde naam als Smulders' onderzoek: Alle Jongeren in Beeld. De persoonlijke verhalen en ervaringen van de jongeren zelf geven een belangrijk en aanvullend perspectief op de kwestie van jeugdwerkloosheid. De combinatie van deze twee perspectieven vormt een stevige basis voor nieuw beleid. In zekere zin maakt de tentoonstelling de cirkel rond door terug te keren naar de groep in kwestie en hen te vragen wat belangrijk is en hoe dingen volgens hen kunnen worden opgelost.

Tentoonstelling verhalen en foto's

Verheul heeft hiervoor 12 jongeren gesproken en laten fotograferen door een fotograaf van Buro Werktuig, Esmee Jacobs. De verhalen laten zien hoe de jongeren zelf om zijn gegaan met onderwerpen als studiekeuzes, werkloosheid, ziekten of andere tegenslagen in hun leven.

De resultaten van het onderzoek en de verhalen van de jongeren zijn te lezen in onderstaande uitgave. Deze uitgave is gepubliceerd ter gelegenheid van de expositie die op 9 oktober te bezichtigen was in de Hall of Fame in Tilburg.

Lees de uitgave Alle jongeren in Beeld

Door: Ásta Berglind Willemsdóttir Verheul - Tilburg University

Referenties:

  • Smulders, Naomi. (2019). Het identificeren en verkennen van gegevensbronnen voor de voorspelling van de maatschappelijke terugtrekking van jongeren: Project ‘Alle jongeren in beeld’. JADS rapporten van het Professional Doctorate in Engineering (PDEng) programma: Data Science. Technische Universiteit Eindhoven.
  • Wilthagen, Ton (17 januari 2019). Betere samenwerking en data-uitwisseling brengen 'onzichtbare' jongeren weer in beeld. Artikel op FD.nl.
logo - Startimpuls JOIN
logo - NWO