Impact - Community Migration

Migratie Community

Onderzoekers van Tilburg University op het gebied van migratie zijn sterk verankerd in de samenleving en werken vaak nauw samen met maatschappelijke organisaties zoals IOM, CoMensha en VluchtelingenWerk Nederland. Met de oprichting van Tilburg Migration Community (TiMiCo) willen we onderzoekers op het gebied van migratie en aangrenzende gebieden van de verschillende faculteiten met elkaar in contact brengen, om interdisciplinair onderzoek te stimuleren en synergie te creëren tussen onze onderzoeks- en onderwijsactiviteiten.

Door inzichten uit verschillende disciplines met elkaar te verbinden, speelt TiMiCo een belangrijke rol bij het vinden van oplossingen voor de maatschappelijke uitdaging van migratie. De missie van TiMiCo is dan ook om interdisciplinair onderzoek op het gebied van migratie te versterken, verschillende expertise samen te brengen en zo de onderzoeksoutput te vergroten, met als uiteindelijk doel bij te dragen tot een betere beleidsvorming met betrekking op internationale migratie en integratie.

Onderzoeksdomeinen

Migratietrajecten
Governance van migratie
Integratie
Burgerschap
Migratie en ontwikkeling