community Ondermijning en Criminaliteit

Repressie en preventie van ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit is een serieus probleem en staat hoog op de agenda van de samenleving, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Een succesvolle aanpak vraagt om inzicht in criminele netwerken en een gecoördineerd optreden van overheid en burgers. Het doel van Tilburg University is bij te dragen aan het praktische en wetenschappelijke inzicht in de problematiek en de ontwikkeling van handelingsperspectieven voor de samenleving en zijn instituties. Dit doen we vanuit een breed scala aan wetenschappelijke disciplines.

Een probleem met grote reikwijdte en impact

De term ‘ondermijning’ verwijst naar vormen van misdaad die de integriteit van bedrijven en maatschappelijke instituties aantasten, of in algemene zin een verloederend effect hebben op waarden en normen. Het gaat om zware en georganiseerde criminaliteit, vaak rondom drugsproductie en handel, om criminele motorbendes en geweld. Maar ook om criminaliteit die wordt gepleegd door op het oog respectabele bedrijven, zoals arbeidsuitbuiting, fraude met persoonsgebonden zorgbudgetten en milieudelicten. De gevolgen worden zichtbaar in investeringen in vastgoed, bedrijvigheid en in crimineel ‘weldoenerschap.’ Het is geen probleem van alleen de grote(re) steden, maar evengoed van kleinere gemeenten op het platteland, en het raakt alle lagen van de samenleving.

Tilburg University en de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Tilburg University beschikt op het terrein van ondermijnende criminaliteit over een brede expertise. Wij concentreren ons op twee hoofdzaken:

  1. We dragen bij aan het begrijpen van het fenomeen in al zijn facetten.
    Bijvoorbeeld: waar liggen (toekomstige) risico’s; wat is het gedrag van (leden van) criminele netwerken; wat zijn hun reacties op overheids- en maatschappelijke interventies; hoe wordt misbruik gemaakt van de legitieme infrastructuur; waar landt het criminele geld. Dit doen we met behulp van zowel traditionele als vernieuwende methoden, zoals analyse van big data. 
  2. We dragen bij aan kennis omtrent de mogelijkheden om ondermijning te bestrijden.
    Dit doen we vanuit een breed multidisciplinair kader van juridische (on)mogelijkheden, zowel in het strafrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht, sociaal recht als fiscaalrecht; handhaving en repressie; zorg- en hulpverlening; vergroten van maatschappelijke weerbaarheid en coaching en training van professionals.

Interdisciplinaire samenwerking

Binnen Tilburg University wordt vanuit verschillende disciplines samengewerkt aan onderzoek rondom ondermijning en criminaliteit. De disciplines zijn verenigd in de community Criminaliteit en Ondermijning. We werken samen met de overheid en maatschappelijke organisaties, zoals Nationale Politie, gemeente Tilburg, AanjaagTeam Ondermijning; Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit diverse projecten. Hieronder staat een selectie daarvan.

Voorzitter van de community Criminaliteit en Ondermijning

Contactgegevens programmamanager