Criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen

Indicatoren van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen

Witwaspraktijken, hennepteelt, doorvoer van illegale goederen: op veel bedrijventerreinen is er sprake van verborgen criminaliteit. Zeker verloederde bedrijventerreinen bieden vaak een vruchtbare voedingsbodem voor criminele activiteiten. Er is daarbij sprake van een continuüm, met aan de ene kant de normale bovenwereld en aan de andere kant de harde criminele onderwereld. Daartussen bestaan allerlei vormen; variërend van bewust wegkijken, via een graantje meepikken, tot aan het verlenen van hand- en spandiensten aan criminelen.

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben Tilburg University, CentERdata en Avans Hogeschool een onderzoek uitgevoerd naar indicatoren van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen . Aan de hand van verschillende databronnen zoals ondermeer bijvoorbeeld IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem) en het aantal meldingen bij de politie en misdaad anoniem zijn 15 indicatoren geïdentificeerd. 

Bevindingen

Uit het onderzoek blijken (een combinatie van) factoren die betrekking hebben op de fysieke omgeving van belang te zijn. Daarbij gaat om zaken als veroudering en leegstand, de waarde van het onroerend goed, de mate van toezicht, het aantal meldingen bij de politie en het verloop op een bedrijventerrein. Ook het soort bedrijven lijkt een rol te spelen, bijvoorbeeld de rechtsvorm en grootte. De aanwezigheid van veel extra vestigingen, zoals extra KvK-inschrijvingen, beheer-bv’s en opslagloodsen, kwamen tevens naar voren als risico-indicator.

De resultaten van het onderzoek zijn terug te lezen in de Rapportage door het WODC 

Meer lezen

  • Wetenschappelijke publicatie: 'Met datascience op zoek naar indicatoren van georganiseerde criminaliteit en ondermijning'
  • Indicatoren van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning op bedrijventerreinen
    Een verkennend onderzoek in de gemeente Tilburg
  • Indicatoren van criminaliteit en ondermijning
    Hoe voorspel je in welk stadium een bedrijventerrein zich bevindt inzake criminaliteit en ondermijning?

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u  contact  opnemen met Seyit Höcük.

Projectleiders