community Ondermijning en Criminaliteit

Community Criminaliteit en Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is een serieus probleem en staat hoog op de agenda van de samenleving, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Een succesvolle aanpak vraagt om inzicht in criminele netwerken en een gecoördineerd optreden van overheid en burgers. Het doel van Tilburg University is bij te dragen aan het praktische en wetenschappelijke inzicht in de problematiek en de ontwikkeling van handelingsperspectieven voor de samenleving en zijn instituties. Dit doen we vanuit een breed scala aan wetenschappelijke disciplines.

Thema's en onderzoekers

Hieronder staan de verschillende thema’s met daaronder een overzicht van deelnemende onderzoekers en een link naar hun persoonlijke pagina’s met contactgegevens.​​​​​

Inzicht in ondermijnende criminaliteit
 • Willem-Jan van den Heuvel
  Datamining, scenario's en risicoanalyses met betrekking tot criminele markten
 • Seyit Hocuk
  Fraudeopsporing, sociale netwerkanalyse, tekstmining, tekstanalyse, web scraping
 • Roger Leenders
  Sociale netwerkanalyse, vastgoedfraude
 • Gert-Jan Leenknegt
  Professionele veerkracht lokale overheden, civiel verbod van criminele motorbendes (outlaw motorcycle gangs)
 • Dike van de Mheen
  Verslavingsproblematiek, huiselijk geweld, drugsbeleid
 • Patricia Prüfer
  Praktische toepassing van data science, voorspellers van criminaliteit en ondermijning, risicoanalyses, gedragsexperimenten maatschappelijke veerkracht en effecten van preventieve interventies
 • Jörg Raab
  Sociale netwerkanalyse, organisatie van criminele activiteiten
 • Conny Rijken
  Mensenhandel, mensensmokkel, regulering van de prostitutie
 • Toine Spapens
  Ernstige en georganiseerde misdaad, milieucriminaliteit, reacties op subversieve misdaad vanuit meerdere instanties, criminele families, filantropische criminelen, bestuurlijke benaderingen, grensoverschrijdende samenwerking, regulering van illegale markten, het voorkomen van rekrutering voor criminele netwerken
 • Ben Vollaard
  Milieucriminaliteit, plattelandsdelicten, effecten van preventieve en andere interventies op criminele activiteiten
Effecten van ondermijnende criminaliteit
 • Alice Bosma
  Slachtoffers van ondermijnende criminaliteit
 • Leila Khadraoui
  Psychologische gevolgen van slachtofferschap 
 • Niels Karsten
  Sociale veerkracht en bestuurlijke aanpak, rol van burgemeesters
 • Jelle Sijtsema
  De relatie tussen de staat, de handhaving en burgers
 • Toine Spapens
  Ernstige en georganiseerde misdaad, milieucriminaliteit, reacties op subversieve misdaad vanuit meerdere instanties, criminele families, filantropische criminelen, bestuurlijke benaderingen, grensoverschrijdende samenwerking, regulering van illegale markten, het voorkomen van rekrutering voor criminele netwerken
 • Linnet Taylor
  Criminaliteit, data en ethiek, bewaking
 • Ton Wilthagen
  Arbeidsrecht, criminaliteitsrisico's in het kader van veranderende arbeidsverhoudingen
Aanpak van ondermijnende criminaliteit en fieldlabs
 • Martijn Groenleer
  Bestuur en multi-agency benaderingen, training en coaching, fieldlabs
 • Peter de Kock
  Praktische toepassing van data science, scenario-ontwikkeling
 • Niels Karsten
  Sociale veerkracht en bestuurlijke aanpak, rol van burgemeesters
 • Gert-Jan Leenknegt
  Professionele veerkracht lokale overheden, civiel verbod van criminele motorbendes (outlaw motorcycle gangs)
 • Dike van de Mheen
  Verslavingsproblematiek, huiselijk geweld, drugsbeleid
 • Tijs Kooijmans
  Criminele procedures
 • Matthijs Nelemans
  Financieel-economische misdrijven, bestuurlijke handhaving, anti-witwasregelgeving, ontneming, omkoping, boekhoudfraude, cryptocrimes
 • Marloes van Noorloos
  Criminele procedure, het gebruik van DNA
 • Patricia Prüfer
  Praktische toepassing van data science, voorspellers van criminaliteit en ondermijning, risicoanalyses, gedragsexperimenten maatschappelijke veerkracht en effecten van preventieve interventies
 • Jörg Raab
  Organisatie en bestuurlijke aspecten van de respons, wicked problems aanpak
 • Conny Rijken
  Mensenhandel, mensensmokkel, regulering van de prostitutie
 • Pieter Spronck
  Simulaties, gaming en virtual reality, training en onderzoek naar nieuwe criminele ontwikkelingen
 • Toine Spapens
  Ernstige en georganiseerde misdaad, milieucriminaliteit, reacties op subversieve misdaad vanuit meerdere instanties, criminele families, filantropische criminelen, bestuurlijke benaderingen, grensoverschrijdende samenwerking, regulering van illegale markten, het voorkomen van rekrutering voor criminele netwerken
 • Ben Vollaard
  Milieucriminaliteit, plattelandsdelicten, effecten van preventieve en andere interventies op criminele activiteiten
 • Maurits Waardenburg
  Multi-agency samenwerking; effectiviteit van de strafrechtelijke aanpak, fieldlabs
 • Johan Wolswinkel
  Bestuurlijke benaderingen
 • Stavros Zouridis
  Lokale overheden en ondermijnende criminaliteit
Financiële aspecten van ondermijnende criminaliteit
 • Tijs Kooijmans
  Geld witwassen, inbeslagname en verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen
 • Roger Leenders
  Sociale netwerkanalyse, vastgoedfraude
 • Matthijs Nelemans
  Financieel-economische misdrijven, bestuurlijke handhaving, anti-witwasregelgeving, ontneming, omkoping, boekhoudfraude, cryptocrimes
 • Laurie Schreurs
  Cryptocurrencies
Datawetenschap en scenario's
 • Floris Bex
  Data science en kunstmatige intelligentie
 • Peter de Kock
  Praktische toepassing van data science, scenario-ontwikkeling
 • Willem-Jan van den Heuvel
  Data mining, scenario's en risicoanalyses
 • Seyit Hocuk
  Fraudeopsporing, sociale netwerkanalyse, tekstmining, tekstanalyse, web scraping
 • Patricia Prüfer
  Praktische toepassing van data science, voorspellers van criminaliteit en ondermijning, risicoanalyses, gedragsexperimenten maatschappelijke veerkracht en effecten van preventieve interventies