agent

Interveniëren in Criminele Families

In ondermijnende en georganiseerde criminaliteit zijn vertrouwensbanden belangrijk. Niet voor niets wordt daarom vaak teruggevallen op familieleden. In de loop der tijd zijn er gezinnen en grotere familieclans ontstaan waarin delinquent gedrag overgaat van de ene op de andere generatie. Daarnaast zijn er multiprobleemfamilies die vooral overlast veroorzaken, agressief gedrag vertonen, en leven van kleinere criminaliteit en wietteelt. In de afgelopen jaren voerde Tilburg University, in samenwerking met externe partners, diverse projecten uit en zette daarmee het fenomeen ‘criminele families’ op de kaart.

Een familie als criminele organisatie. Hoe voorkom je dat georganiseerde criminaliteit van vader op zoon wordt overgegeven?

Interveniëren in Criminele Families

Het meest recente onderzoek Interveniëren in Criminele Families gaat in op de ervaringen van een aantal Nederlandse gemeenten waar integrale projecten gericht op criminele families lopen. Het is duidelijk dat behalve repressie een preventiegerichte benadering nodig is, terwijl ook weerbaarheid een belangrijke factor is. Partijen op het gebied van opsporing weten elkaar steeds beter te vinden en organisaties aan de zorgkant werken ook steeds meer samen. Het blijkt voor gemeenten echter lastig beide benaderingen succesvol te combineren. Politie, scholen, artsen en jeugdzorg mogen vaak vanuit privacyoverwegingen, geen informatie met elkaar uitwisselen.

Daarnaast is duidelijk dat criminele families vaak ook een negatieve impact hebben op de wijken waarin ze wonen. Ze vormen een verkeerd rolmodel voor kwetsbare jongeren door hen materiële welvaart te laten zien, of proberen goodwill te kweken door de weldoener te spelen. Tegelijkertijd worden ‘muren van stilzwijgen’ afgedwongen door intimidatie. Behalve preventie en repressie is daarom een wijkgerichte benadering nodig om maatschappelijke weerbaarheid te vergroten.

Tot slot krijgen ook medewerkers van instanties die met deze families te maken hebben, regelmatig te maken met bedreigingen, wanneer interventies de criminele verdienmodellen van de families daadwerkelijk dreigen te verstoren. 

Tilburg University blijft de komende jaren samen met partners, onderzoek doen naar thema’s rondom criminele families. Voorbeelden zijn specifieke vraagstukken rondom families met een migratie- en een Roma-achtergrond;  de invloed van deze families en ‘wijkkoningen’ die daaruit vaak voortkomen, in de wijken waar zij wonen; en het vergroten van professionele weerbaarheid.

In dit onderzoeksproject werken wij samen met:

Neem contact op

Binnen ons onderzoeksproject is nadrukkelijk aandacht voor handelingsperspectieven voor instanties die met deze families werken. We kunnen deze instanties gericht ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van onze methodiek van Organised Crime Field Labs.

Contactpersoon