Zero Hunger Lab - Impact program

"De kiem is gelegd voor een vruchtbare samenwerking"

Robbert Coenmans, projectleider van de Brabant Robot Challenge

Promovendus Robbert Coenmans van Tilburg University had geen idee wat hem te wachten stond toen hij samen met Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University, begon aan een project om studenten van verschillende studierichtingen voor te bereiden op robotisering in de samenleving, en dus ook in hun toekomstige baan. Het draaide uit op een nieuwe maar vruchtbare samenwerking van Tilburg University, Fontys, TU Eindhoven en Avans met zorginstellingen. Studenten van de verschillende onderwijsinstellingen werkten in groepjes casussen van zorginstellingen uit om die een stap verder te brengen.

Robotiseringshype

Volgens Coenmans is de komst van robots een ware hype, hoewel de robots die er nu zijn nog niet veel banen overnemen. Er zijn ook nog niet veel echte autonome robots. De huidige robots worden op verschillende manieren ingezet, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en zorginstellingen. Zorgrobot Zora, die ouderen moet activeren, wordt bijvoorbeeld met de hand aangestuurd via een computer.

Heel veel projecten die worden opgestart rond robotisering, sterven vooralsnog echter een stille dood. Daarom vindt Coenmans het geweldig dat de Brabant Robot Challenge wel is gelukt. “We zijn nog bezig met een evaluatie, maar duidelijk is wel dat iedereen door wil met een tweede editie. Er liggen nog zoveel vragen die opgepakt kunnen worden: denk alleen al aan de ethische vragen die opkomen bij het gebruik van robots in de zorg.”

Multidisciplinair

Wat het project volgens Coenmans zo bijzonder maakte, was het multidisciplinaire perspectief. Studenten van verschillende studierichtingen en opleidingen zaten bij elkaar in de groep om een casus op te lossen. In een van de groepjes zat een pedagoog samen met een software ingenieur en een student orthopedische technologie. Dat was zowel voor de studenten als voor de zorginstellingen waardevol. De meeste casussen werden niet meteen opgelost, maar er zijn wel kleine stappen gezet.

Kiem

Er bestaat een dringende en actuele vraag binnen de gezondheidszorg om meer kennis uit te wisselen over robotisering, merkte Coenmans. “Het was heel boeiend om te zien dat er een netwerk ontstond rond robotica in de zorg in Brabant. Je merkt dat mensen elkaar beginnen te vinden en dat er dingen gebeuren. De noodzaak om iets te doen wordt sterk gevoeld, maar de vraag is: wat dan? Deze eerste Brabant Robot Challenge was misschien wel de kiem voor een hele vruchtbare samenwerking.”

Brabant Robot Challenge