News and events Tilburg University

Samenwerking rond data voor betere kansen kinderen en gezinnen

Published: 25 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 16 juli 2019

Het Data Science Center Tilburg van Tilburg University (DSC/t), CentERdata en Sterk Huis hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om te werken aan betere kansen voor kinderen en gezinnen. Deze unieke samenwerking in het sociaal domein krijgt zijn beslag in het programma Smart Start. De drie partijen vinden elkaar in de ambitie om samen kennis te ontwikkelen op basis van data, waarmee risico’s op achterstand op een heel vroeg moment kunnen worden onderkend en daarmee verkleind.

Betere en effectievere jeugdzorg

Problemen als geweld, kindermishandeling of grote ontwikkelingsachterstanden ontstaan niet van de ene op de andere dag, maar groeien in de loop der jaren. De oorzaak hiervan is vaak niet het kind, maar de situatie waarin het kind opgroeit. Doel van Smart Start is om te onderzoeken in hoeverre een combinatie van specialistische kennis én data ervoor kan zorgen dat afwijkende patronen zo snel mogelijk worden herkend, en dat risico’s op problemen zo vroeg mogelijk kunnen worden voorspeld en (waar mogelijk) kunnen worden voorkomen. Uiteindelijk moet dat leiden tot betere en effectievere (preventieve) jeugdzorg.

Op deze manier voorkomt Smart Start niet alleen de overdracht van problemen van generatie op generatie, maar speelt het programma ook in op de schaarste van zorgprofessionals en de stijgende zorgkosten en dalende budgetten.

Samenwerking 

In het sociaal domein staan dataverzameling en het ontwikkelen van algoritmen voor de ‘social good’ anno 2019 nog in de kinderschoenen.

De drie partijen zijn ervan overtuigd dat juist de combinatie van (ervarings)kennis én data tot grote toegevoegde waarde kan leiden: data kunnen gerichter verzameld worden op basis van ervaringsdeskundigheid, maar ervaringsdeskundigheid kan ook beter onderbouwd worden door data. Er ligt een wereld open die we samen kunnen gaan ontdekken. Met één gezamenlijk doel: betere kansen voor kinderen en gezinnen.

Smart Start

Het programma Smart Start is een initiatief van DSC/t, CentERdata en Sterk Huis. Er is een nauwe samenwerking met Xpect Primair, GGD en regio Hart van Brabant. Diverse organisaties (wonen, welzijn, onderwijs zorg, behandeling, politie) werken mee aan de ontwikkeling van Smart Start.

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Het biedt een warme en veilige omgeving waar je terecht kunt met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust kunt komen en waar we samen kunnen bouwen aan een veilig en zelfstandig leven voor jou. Onze kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties zetten we in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het voorkomen van grote problemen.

Noot voor de pers

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Maaike Krielaart van Sterk Huis, maaikekrielaart@sterkhuis.nl, 06 34 59 08 95.

Op de foto vlnr: onderzoeker Patricia Prüfer, directeur CentERdata Marcel Das, bestuurder Sterk Huis Lian Smits, directeur DSC/t Dick den Hertog

ondertekening project Smart Start