Impact program

Meet TrusTee: Tilburg University ontwikkelt ’s werelds meest betrouwbare robot

Voor het eerst in de geschiedenis van de mens gaan wij samenleven en – werken met ‘artefacten’ – robots, kunstmatige intelligentie in vele vormen, zoals (chat)bots en drones - die geen mens of dier zijn, maar wel in toenemende mate autonoom, intelligent en zelflerend.

Deze ontwikkeling roept fundamentele vragen op: hoe zorgen we dat we deze technologie zo goed mogelijk uitlijnen met menselijke waarden? Zijn we ons als mensheid eigenlijk bewust van wat we belangrijk vinden – en zijn we het daarover eens? Hoe zorgen we dat de digitale wereld nog beter wordt dan de analoge wereld: voor het individu, de maatschappij en onze planeet? Of zal deze technologie een ‘devil in device’ blijken?

Mens- en maatschappijwetenschappen zijn onmisbaar voor het ontwikkelen en bouwen van de meest betrouwbare en sociale technologie. Deze wetenschappen hebben al diepgaande kennis van hoe mens en maatschappij functioneren en kunnen deze kennis ook inzetten in de robotsamenleving. Ook weten deze disciplines bij uitstek wat waarden zijn en hoe waarden wel of niet worden geïmplementeerd en gerealiseerd in de praktijk.

TrusTee

Ook aan Tilburg University willen we vanuit onze expertise en maatschappelijke betrokkenheid de meest betrouwbare robot en kunstmatige intelligentie ontwikkelen. Op het seminar “Man-Machine & Values”, november 2019 hebben we deze betrouwbare technologie een gezicht gegeven. Meet TrusTee! Professor Koen Becking, en toenmalig voorzitter van Tilburg University, verwelkomde wetenschappers en onze maatschappelijke partners.

Lees het welkomstwoord

Animatie TrusTee

Essay: Building TrusTee: The World’s Most Trusted Robot

In het essay ‘Building TrusTee: The World’s Most Trusted Robot’ betogen prof.dr. Ton Wilthagen en Programmamanager Marieke Schoots dat sociale- en menswetenschappen onmisbaar zijn voor het ontwikkelen en bouwen van de meest betrouwbare en sociale technologie en gaan zij verder in op de toekomstgerichte onderzoeks- en impactagenda.

Download het essay

Interview met prof. dr. Ton Wilthagen

Contactgegevens