Impact

Impactprogramma

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Visie Impactprogramma

Om onze complexe samenleving verder te brengen is kennis en innovatie nodig, zowel sociaal als technologisch, en gezamenlijke inzet van alle betrokkenen. Niet alleen van kennisinstellingen, maar ook van de samenleving en haar burgers. Tilburg University ziet het als haar verantwoordelijkheid om daar een bijdrage aan te leveren.

Essay: Advancing Society in a Digital Era

In het essay 'Advancing Society in a Digital Era. Science with a Soul' zetten de grondleggers van het Impactprogramma Ton Wilthagen, Johan Denollet en Dick den Hertog de visie uiteen die de contouren van het Impactprogramma bepaalt.

Lees het essay

Essay: A Time for Interdisciplinarity

In 'Tijd voor interdisciplinariteit. Een essay over de meerwaarde van samenwerking voor wetenschap, universiteit en maatschappij' betogen hoogleraar Ton Wilthagen, rector magnificus Emile Aarts en hoogleraar Peggy Valcke (KU Leuven) dat meer interdisciplinaire samenwerking en onderwijs ons in staat stelt te innoveren en impact te maken op de samenleving.

Lees het essay