Impact

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Visie Impactprogramma

Om onze complexe samenleving verder te brengen is kennis en innovatie nodig, zowel sociaal als technologisch, en gezamenlijke inzet van alle betrokkenen. Niet alleen van kennisinstellingen, maar ook van de samenleving en haar burgers. Tilburg University ziet het als haar verantwoordelijkheid om daar een bijdrage aan te leveren.

Het Impactprogramma van Tilburg University brengt belanghebbenden bij maatschappelijke kwesties die ertoe doen bij elkaar om samen te werken aan duurzame oplossingen met daadwerkelijke impact op ons leven. De oplossingen zijn gedragen door wetenschappelijke kennis en staan tegelijkertijd met twee voeten in de praktijk.

Essay: Advancing Society in a Digital Era

In het essay 'Advancing Society in a Digital Era. Science with a Soul' zetten de programmaleiders Ton Wilthagen, Johan Denollet en Dick den Hertog de visie uiteen die de contouren van het Impactprogramma bepaalt.

impact program leaders