Instituten en researchgroepen

Onderzoeken, begrijpen, meedenken, sturen: ons onderzoek draagt bij aan een beter begrip van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Instituten en researchgroepen

Onderzoeken, begrijpen, meedenken, sturen. Tilburg University wil met haar onderzoek bijdragen aan een beter begrip van complexe maatschappelijke vraagstukken. Dat doen de onderzoekers door te kijken naar onderliggende structuren, verbanden en betekenissen. Het onderzoek op de Tilburgse campus leidt tot nieuwe inzichten en vragen, maar ook tot concrete adviezen en aanbevelingen.

Onderzoeksinstituten

Het onderzoek speelt zich af binnen de graduate schools van de faculteiten of binnen een van de vele onderzoeksinstituten. Elk instituut is gespecialiseerd in een of meer kennisgebieden; er zijn facultaire en multidisciplinaire instituten. In die laatste werken specialisten vanuit verschillende invalshoeken samen. Altijd met het oog op innovatieve wetenschap.

Centers of Excellence

Een aantal multidisciplinaire onderzoekscentra krijgt van het College van Bestuur de kans om uit te groeien tot universitair Center of Excellence, opdat zij nationaal en internationaal een prominente rol kunnen blijven spelen op hun onderzoeksterrein. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of het instituut aan de hoge vereisten daarvoor voldoet. Er zijn vijf Centers of Excellence: INTERVICT (International Victimology Institute Tilburg), Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement), TILEC (Tilburg Law and Economics Center), CoRPS (Center of Research on Psychology in Somatic diseases) en TiCC (Tilburg Center for Cognition and Communication).

 

# , A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z .