Center for Company Law

PhD meeting on Pensions 2022

Datum: Tijd: 12:00 Locatie: Tilburg University

Op Dinsdag 28 juni 2022 vind een PhD meeting on Pensions plaats. Een gezamenlijk initiatief van ITEM van de Universiteit Maastricht en het CCP van Tilburg University.

We zijn verheugd aan te kondigen dat de jaarlijkse PhD meeting on Pensions, een initiatief of ITEM van de Universiteit Maastricht en CCP Tilburg University, in 2022 opnieuw zal plaatsvinden. Dit jaar zijn we verheugd dat ook Netspar dit evenement samen met ons zal organiseren. Op dinsdag 28 juni 2022 heten wij u van harte welkom op deze bijeenkomst aan de Universiteit van Tilburg.

De bijeenkomst is bedoeld om promovendi met een onderzoeksfocus op pensioenen en aanverwante onderwerpen bijeen te brengen. De bijeenkomst heeft een multidisciplinaire opzet en verwelkomt onderzoekers uit alle disciplines. Als promovendus krijg je de kans om je onderzoek te presenteren en te bespreken, je netwerk uit te breiden en samenwerkingsmogelijkheden te vinden. We organiseren ook een of twee interessante workshops over communicatie en netwerken om u inspiratie en vaardigheden te bieden voor uw onderzoekspraktijk. Senior onderzoekers worden van harte aangemoedigd om op de 28e bij ons te zijn om na te denken en de discussie te stimuleren. Gelieve de uitnodiging door te sturen naar collega-onderzoekers met een onderzoeksfocus op pensioenen.

Voorlopig programma

12.00 Inloop met lunch
12.30 Opening
12.45 PhD presentaties + feedback
14.15 Intermezzo – workshop (TBD)
14.45 PhD presentaties + feedback
16.15 Sluiting
16.30 Netwerkborrel

Inschrijven

Je kunt je inschrijven en ons te laten weten of je bereid bent je onderzoek te presenteren.

Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op via ccp@tilburguniversity.edu.