Center for Company Law

Initiatiefnemers en financiering Competence Centre for Pension research (CCP)

Bij de oprichting van het Competence Centre for Pension Research (CCP) in 1995 is de leerstoel ‘Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen’ ingesteld.

Bij de oprichting van het Competence Centre for Pension Research (CCP) in 1995 is de leerstoel ‘Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen’ ingesteld. In de periode 1995-2015 heeft prof. dr. Gerry Dietvorst deze leerstoel bekleed en leiding gegeven aan het CCP. In oktober 2015 is hij met emiraat gegaan.

Onder leiding van Prof. dr. Dietvorst is onder de vlag van het CCP gedurende 20 jaar onderwijs verzorgd en onderzoek uitgevoerd. Het Mastervak Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen is sinds 1995 een gewaardeerd en populair vak binnen de Master Fiscaal recht en Master Fiscale Economie. Het onderzoek heeft onder andere uitgemond in vele artikelen (zowel nationaal als internationaal), onderzoeksrapporten, wetsevaluaties en dissertaties.

Het CCP is vanaf 1995 tot en met 2015 financieel mogelijk gemaakt door Interpolis N.V. waarbij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (PwC) sinds 2011 co-financierder is.

Sinds 1 juli 2016 heeft PwC de financiering van het CCP volledig op zich genomen.

Naast deze financiering verwerft het CCP met regelmaat research grants die bijdragen aan de totale begroting.

Per 1 februari 2021 is Prof. mr. dr. Bastiaan Starink benoemd als Bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting voor 0,3fte. Het betreft een onbezoldigde aanstelling. Bastiaan Starink is partner bij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.

De overige medewerkers van het CCP zijn wel bezoldigd. Indirect wordt hun bezoldiging en daarmee hun werkzaamheden en onderzoek gefinancierd door PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. alsmede door de andere geldstromen uit research grants.

Het CCP maakt deel uit van Tilburg Law School en het Fiscaal Instituut Tilburg.