leraar met meisjes op computer

Center of the Learning Sciences

Professionele ontwikkeling

Wij bieden professionaliseringsactiviteiten voor leraren in het voortgezet hoger onderwijs op het gebied van vakinhoud, didactiek en onderzoek. In onze activiteiten wordt steeds de link gelegd tussen de wetenschappelijke onderbouwing van onderwijsonderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk. Er is een aanbod van workshops en cursussen, maar we werken ook nadrukkelijk vraaggestuurd.

Cursussen en workshops


  • Individuele en groepssupervisie

In supervisie leert u methodisch en gestructureerd van uw eigen werkervaringen. U brengt eigen recente werk- ervaringen in, reflecteert hierop en ontdekt nieuwe  handelingsmogelijkheden. Hierbij kunnen uw persoon, werkcontext en wat het beroep van u vraagt aan de orde komen. Het doel is om verder te groeien in uw vak en de kwaliteit van uw onderwijs te vergroten, door beter zicht te krijgen op wat er speelt en hoe u daarin zelf opereert.

Praktische informatie

Een individueel gesprek duurt ca. 1-1 ½ uur, een groepsgesprek 2-2,5 uur met een daartoe opgeleide supervisor (zie bv: www.lvsc.eu of https://www.raadkpv.nl/supervisoren). Een reeks bevat meestal 10 -12 bijeenkomsten. Verdere inhoudelijke vragen kunt u stellen op deze universiteit bij Melanie Broos, als supervisor verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology: M.E.Broos@tilburguniversity.edu en Monique van Dijk: m.c.h.vandijk-Groeneboer@tilburguniversity.edu


  • Professionaliseringstraject Master Werkplekbegeleider (met certificaat)

Het begeleiden van eerstegraads student-docenten is een hele uitdaging. Van deze toekomstige collega's wordt verwacht dat ze verder kijken dan hun lessen en een academische houding hebben. Tegelijk worden de student-docenten vaak volledig in beslag genomen door praktische zorgen of regeert de waan van de dag. Begeleiding van dit leerproces stelt aan de werkplekbegeleider (WPB) hoge eisen. Er moet een balans worden gevonden tussen de concerns van de student-docent aan de ene kant en de intellectuele eisen, de academische attitude en de open blik naar vakgroep, team, school en derden aan de andere kant.

In dit traject, speciaal voor werkplekbegeleiders van studenten aan een eerstegraads lerarenopleiding, denken we samen na over wat dit voor de begeleiding van deze student-docenten betekent. Het traject richt zich vooral op de brede (didactische, pedagogische en professionele) voortrekkersrol die hoort bij een eerstegraads docent. Waar nodig en mogelijk verbinden we theorie en praktijk met elkaar. We kijken met een open blik naar bestaande opleidingspraktijken waarmee u in uw begeleiding van studenten te maken krijgt. We zijn daarbij kritisch en pragmatisch. We nemen bestaand opleidingsmateriaal onder de loep én vertalen de visie in concrete producten waar u en uw collega's mee aan de slag kunnen in de praktijk.

Praktische informatie

Het traject staat open voor maximaal 16 deelnemers (vol = vol) uit verschillende OMO scholen.

Het traject vraagt van de deelnemers een inzet van 50 uur en vraagt van de school dat het roostertechnisch mogelijk wordt gemaakt om aanwezig te zijn.

De bijeenkomsten worden gehouden op vijf woensdagen van 16.00 uur tot 20.00 uur in het OMO bureau, Spoorlaan 171, 5038 CB Tilburg (3 min. lopen vanaf station). Dit is inclusief een lichte maaltijd. 
Meld je voor 1 juli aan via de schoolopleider van je eigen school.


  • Leeratelier

Een leeratelier is professionele leergemeenschap waarin een groep studenten en docenten samen leert en zich ontwikkelt. Centraal staat het leren van leerlingen. De groep ontwikkelt, ontwerpt en onderzoekt onderwijs op basis van (persoonlijke) leervragen, waarbij creatieve en innovatieve methoden centraal staan.

Het leeratelier is een samenwerkingsverband tussen de lerarenopleidingen Eindhoven School of Education, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Radboud Docenten Academie, Universitaire Lerarenopleiding Tilburg en Ons Middelbaar Onderwijs.

De kracht van het leeratelier zit in leren van en met elkaar, waarbij tijd en ruimte is om buiten de grenzen van de eigen opleiding of school te kijken.

 

Center of the Learning Sciences

Wil je meer weten of heb je advies nodig neem dan contact met ons op.

Wij denken graag met je mee.