cobbenhagen center header image

Tilburg Cobbenhagen Center

Tilburg Cobbenhagen Center

Het Tilburg Cobbenhagen Center stimuleert het gesprek over onderwerpen waarin de identiteit en missie van Tilburg University – Understanding Society – tot uitdrukking komen en onderzoekt de betekenis daarvan in de hedendaagse academische context en samenleving.

Hiertoe brengen we in Communities of Practice praktijkbeoefenaars, bestuurders en wetenschappers samen, zoeken we aansluiting bij waardendebatten die in de samenleving spelen en formuleren we onderzoeksvragen die van maatschappelijke meerwaarde zijn.


Communities of Practice

Religious Journalism

TCC Frank Bosman

"De community of practice (CoP) Religious Journalism houdt zich bezig met het onderzoek naar religiejournalistiek in Nederland en daarbuiten. Centrale vraag is: hoe wordt er over religie en religieuze onderwerpen bericht in onze media?"

Bekijk de activiteiten en case studies in de CoP Religious Journalism

Re-Member

TCC Liesbeth Hoeven

"De Community of Practice (CoP) Re-Member doet onderzoek naar de huidige herinneringscultuur. We werken met maatschappelijke partners samen aan actuele vraagstukken op het terrein van het herdenken van oorlog en vieren van vrijheid in Nederland."

Bekijk de activiteiten en case studies in de CoP Re-Member

Catholic Inspiration

TCC Erik Borgman

"De Community of Practice (CoP) Catholic Inspiration richt zich op de voortgang van de katholieke cq. christelijke traditie in de Nederlandse samenleving. Overkoepelende onderzoeksvraag is: hoe kan de katholieke traditie verschijnen als vitale kracht, van betekenis voor de omgang met actuele vraagstukken?"

Bekijk de activiteiten en case studies in de CoP Catholic Inspiration

Algemene projecten

LAB Sociaal Ondernemen

Banner LAB Sociaal Ondernemen Cobbenhagen Center 331 px

Een groep enthousiaste Honoursstudenten participeert in een onderzoek dat het Cobbenhagen Center verricht naar de impact van het trainingsprogramma van Starters4Communities. Benieuwd naar de ervaringen en bevindingen van deze studenten? Lees hun journalistieke verslagen.

Boekproject 'Excellence with a Soul'

Samen met het Academic Forum werken we aan een boekproject getiteld 'Excellence with a Soul. De profilering van een universiteit in de traditie van Martinus Cobbenhagen':

Hoe kan de universitaire missie vormgegeven worden vanuit een tegelijkertijd intellectuele én sociale invalshoek? Door welke traditie laat Tilburg University zich leiden? En hoe werken de waarden die in deze traditie verankerd liggen door in wat Tilburg University beschouwt als haar missie?

Deelrapport 'A Learning Society'

Samen met het Academic forum geven we met het deelrapport 'A Learning Society' een herziene reflectie op de tweeledige doelstelling van het universitaire 'Waarden in de wetenschap' project:

- In welk opzicht geven gesprekken met medewerkers een nieuwe impuls aan de bezinning op waarden in relatie tot de beoefening van wetenschap aan Tilburg University?

- Welk nieuw perspectief ontstaat hierdoor op het universitaire waardendebat enerzijds en de identiteit van Tilburg University – 'inspired by the Catholic tradition' – anderzijds?

Neem gerust contact met ons op. We verkennen de mogelijkheden tot samenwerking binnen bestaande of nieuwe communities graag.


Nieuw in het Cobbenhagen Center

 • Dubbelpresentatie 14-03-2018Publicatie Dubbelpresentatie
  Op vrijdag 2 maart jl. presenteerde het TCC twee boeken op het raakvlak van samenleving, inspiratie en Katholiek Sociaal Denken. In beide gevallen speelde collega Thijs Caspers een belangrijke rol van auteur en redacteur. Omdat Thijs het TCC gaat verlaten, namen we tegelijkertijd afscheid van hem. Beide boeken vormen de afronding van het onderzoeksproject 'De katholieke traditie als levende kracht' o.l.v. prof. Erik Borgman.

 • Boekenpresentatie: 'Eigen zinnen' en 'Thuis zijn in het onbekende' 09-02-2018Publicatie Boekenpresentatie: 'Eigen zinnen' en 'Thuis zijn in het onbekende'
  Op vrijdag 2 maart 2018 (15.00 – 19.00 uurl) presenteert het Tilburg Cobbenhagen Center twee publicaties in Theater de Boemel te Tilburg. Het ene boek is een eigenzinnige bundel over geïnspireerd werken, het andere een essayistisch lofdicht op de 'kunst van het verdwalen'.

 • Boek: Zielen winnen 12-12-2017Direct link Zielen winnen: Op zoek naar kerk buiten de gebaande paden
  Erik Borgman weet als geen ander zijn inspiratie en wijsheid te delen met een groot publiek. Dat doet hij opnieuw in dit boek, ongetwijfeld zijn meest persoonlijke boek tot nu toe.

 • Column: Tijd om te verdwalen 12-12-2017Publicatie Column: Tijd om te verdwalen
  Thijs Caspers
  We leven in een keurig aangeharkt landje. Daardoor leren we elkaar niet meer om buiten de lijntjes te kleuren. Het is tijd om weer middenin de chaos te gaan staan en vruchtbaar te verdwalen.

Events

DVD 'Loyaal! Maar waaraan?'

Contact

Tilburg Cobbenhagen Center contact image

Je kunt ons bereiken via:

E: cobbenhagencenter@tilburguniversity.edu

T: 013 - 466 3563 (secretariaat)

Of laat je inspireren door de bijdragen van anderen en lees alle artikelen.