Tilburg University logo statue

Rapport 'A Learning Society: Een universitaire gemeenschap met toekomst'

Op donderdag 18 mei werd in het Zwijsengebouw op de campus van Tilburg University het onderzoeksrapport ALearning Society: Een universitaire gemeenschap met toekomst gepresenteerd. Het rapport doet verslag van een onderzoek onder wetenschappers werkzaam aan Tilburg University over hun visie op de universiteit, haar taak in de samenleving en de uitdagingen met het oog op de toekomst. 

De presentatie vond plaats in het kader van een bijeenkomst over de actuele vragen aan de universiteit en haar relatie met de samenleving, georganiseerd door het Tilburg Cobbenhagen Center en Academic Forum. Als spreker op deze bijeenkomst was Gabriël van der Brink uitgenodigd, emeritus-hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University en een van de redacteuren van Goed werk voor academici: Over de beroepseer van wetenschappers (2016)De lezing van Van der Brink maakte duidelijk dat universiteiten en hun medewerkers een visie dienen te ontwikkelen op hun taak en functie ten aanzien van de hedendaagse samenleving.

Het onderzoeksrapport A Learning Society laat zien dat academici werkzaam aan Tilburg University behoefte hebben aan een dergelijke visie, maar niet over een consistente visie beschikken. Zij maken zich zorgen over sommige ontwikkelingen, voelen zich klem zitten door de verschillende eisen die aan hen worden gesteld en hebben vooral het gevoel dat zij zelf niet aan het roer staan als het gaat om de ontwikkelingen waar de toekomst van hun vak, hun departement, hun faculteit en hun universiteit van afhangt. Hun blikveld beperkt zich doorgaans tot de concrete ontwikkelingen waar zij zelf direct mee te maken hebben en wordt sterk beïnvloed door de vraag hoe professioneel en existentieel te overleven in de situatie waarin zij zich bevinden.

Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center, concludeert in zijn nawoord bij A Learning Society dat de ontwikkeling van een publieke opinie onder wetenschappers over de missie, taak en weg naar de toekomst aan Tilburg University van groot belang is. Hij duidt de rol aan die het Tilburg Cobbenhagen Center daarin probeert te spelen en pleit ervoor het zoeken naar vormen die de uitwisseling hierover bevorderen, en zo de ontwikkeling van een publieke opinie, tot een prioriteit van het beleid te maken.

Aldus kan Tilburg University een universiteit worden die gedragen wordt door een gemeenschappelijk gesprek over de eigen identiteit en de uitdagingen van de toekomst. Dit helpt te voorkomen dat zij feitelijk uiteenvalt in faculteiten, departementen, disciplines en leerstoelgroepen die weinig samenhang met elkaar vertonen. Tevens wordt het gevoel onder Tilburgse wetenschappers doorbroken dat zij de speelbal zijn van allerlei ontwikkelingen waarop zij weinig of geen invloed hebben.

Ten slotte profileert Tilburg University zich op deze wijze opnieuw als erfgenaam van Martinus Cobbenhagen, haar founding father. Cobbenhagen meende immers dat de academie een bijdrage te leveren had aan de samenleving vanuit een expliciete visie op goed leven en de rol die de universiteit kan spelen bij het zicht krijgen hierop en het bevorderen hiervan.

 


Projecten

Communities of Practice

Over het TCC