Students walking in the Koopmans building

Onderzoeksprogramma Gaming en Religion

Videogames vormen inmiddels een gearriveerde entertainmentsector, waarin meer geld omgaat dan in Hollywood. Gaming is net zo divers als de mensen die ze spelen, inclusief religie, spiritualiteit en zingeving. Zowel in game studies als in de academische theologie is de bestudering van religie in games echter een zo goed als onontgonnen terrein. Binnen het onderzoeksprogramma Gaming & Religion zoeken we onder leiding van Frank Bosman naar manieren om academisch onderzoek en onderwijs op dit terrein in te zetten, in samenwerking met partners binnen en buiten de TiU.

Gaming & Religion

Frank Bosman

Videogames zijn een van de belangrijkste culturele objecten van onze moderne samenleving geworden, zowel als mediator van culturele, sociale en religieuze normen en waarden, als in termen van commercieel succes. Dit heeft geleid tot een significante toename van de kritische, academische analyse van dit relatief nieuw medium (game studies). Theologie als een academische discipline loopt echter merkbaar en aanzienlijk achter bij de bestudering van dergelijke games, zeker in vergelijking met andere menswetenschappen.

Het onderzoeksprogramma Gaming & Religion wil deze wetenschappelijke lacune opvullen met onderzoek en onderwijs inzake de specifieke wisselwerking tussen religie en videogames, zowel inzake religie als onderdeel van specifieke videogames en -series, als de invloed van videogames en de -cultuur op geleefde religies in en buiten Nederland. Gestreefd wordt naar een combinatie van game immanent en actor centered onderzoeksmethodologie, waarbij zowel het spelen van videogames en de academische reflectie op de levensbeschouwelijke inhouden van de game centraal staan. Daarnaast is er aandacht voor het doen van empirisch kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de ervaringen van individuele en groepen gamers.

Relevante en lopende projecten

Monografie Gaming and the Divine
Games4Diversity meets SOMA
Religiejournalistiek in Nederland