Students walking in the Koopmans building

Onderzoeksprogramma Herinneringscultuur en Storytelling

Hoe zet je als organisator van een herdenking in je provincie, stad of dorp persoonlijke verhalen over de impact van oorlog in, nu steeds meer van deze ooggetuigen zijn overleden? En is de ‘Nooit meer oorlog’-insteek die vele jaren lang centraal stond bij herdenkingen nog wel vol te houden in een wereld vol conflicten? Programmaleider Liesbeth Hoeven ontwikkelde een nieuwe vertelvorm die uitkomst kan bieden. Naast het verbinden van heden en verleden vraag je jezelf af wat je herkent in een verhaal en hoe het je aan het denken zet of inspireert. Zo maak je je boodschap als herdenkingscomité concreet en toekomstgericht. Wetenschappers werken binnen dit onderzoeksprogramma samen met nationale en regionale herdenkingscomités, kunst- en erfgoedorganisaties, landelijke en gemeentelijke beleids- en bestuursorganen, primair en voortgezet onderwijs, ontwerpbureaus en journalisten.

Herinneringscultuur en Storytelling

Liesbeth Hoeven

De programmaleider en haar onderzoeksgroep ontwikkelen, in samenwerking met professionals en vrijwilligers uit de herinneringspraktijk, vernieuwende activiteiten op het gebied van het herdenken van de oorlog en het vieren van vrijheid in Nederland:

  • in samenwerking met nationale en regionale herdenkingscomités, erfgoedorganisaties en landelijke en gemeentelijke beleids- en bestuursorganen zal een toekomstvisie worden ontwikkeld voor het gedenken in Nederland en zullen van hieruit beleidsadviezen worden opgesteld;
  • in samenwerking met vertegenwoordigers uit primair en voortgezet onderwijs zullen nieuwe lesmodules worden ontworpen;
  • in samenwerking met kunstenaars nieuwe plaatsen van herinneringen worden ontworpen en ontwikkeld;
  • in samenwerking met journalisten en andere mediadeskundigen zullen deze nieuwe beleidsadviezen, toekomstvisies, lesmodules en herinneringsplaatsen onder de aandacht worden gebracht van een breed publiek;
  • in samenwerking met vertegenwoordigers uit de wetenschap zullen symposia en debatten worden georganiseerd waarvan de uitkomst wordt meegenomen in de reflectie op sociaal- culturele processen en bijbehorende producten.

Relevante en lopende projecten

De universiteit in oorlogstijd
Vrouwen in verzet
Herdenken slavernijverleden