Students walking in the Koopmans building

Onderzoeksprogramma Katholiek Uitzicht

Uitgangspunt is dat in de katholieke traditie een omvangrijke onbenutte culturele reserve schuilt. Erik Borgman ontwikkelde in Leven van wat komt: Een katholiek uitzicht op de samenleving (2017) een christelijke visie als alternatief voor maakbaarheid. Onder de titel Eigen zinnen worden samen met katholieke en algemeen-christelijke organisaties trajecten ontwikkeld om de relatie tussen de actualiteit en de traditie van waaruit zij willen werken vruchtbaarder te maken. Onder de titel Alle dingen nieuw wordt een theologische onderbouwing ontwikkeld van de aanpak binnen het onderzoeksprogramma.

Katholiek Uitzicht

Erik Brogman

Uitgangspunt van het onderzoeksprogramma is dat in de katholieke traditie een omvangrijke reserve schuilt van betekenisvolle visie voor de huidige situatie. In het kader van dit programma schreef Erik Borgman Leven van wat komt: Een katholiek uitzicht op de samenleving (2017), waarin een christelijke visie ontwikkeld wordt als alternatief voor onze culturele gerichtheid op maakbaarheid.

Onder redactie van Thijs Caspers verscheen Eigen zinnen: Over persoonlijke drijfveren in je werk (2018). Het brengt de motivatie in beeld van een elftal mensen om te werken binnen een katholieke of algemeen-christelijke maatschappelijke organisatie.

Onder de titel Eigen zinnen worden samen met katholieke en algemeen-christelijke organisaties trajecten ontwikkeld om de relatie tussen de traditie van waaruit zij werken en de actualiteit, vruchtbaarder te maken. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van inzichten die zijn ontwikkeld in het kader van onderzoeksprogramma ‘Herinneringscultuur en Storytelling’ (Liesbeth Hoeven).

Daarnaast wordt onder de titel Alle dingen nieuw een theologische onderbouwing ontwikkeld van de aanpak binnen het onderzoeksprogramma.

Relevante en lopende projecten

Project Eigen zinnen
Project Alle dingen nieuw