Tilburg University logo statue

Tilburg Cobbenhagen Center

Het Tilburg Cobbenhagen Center is een universitair centrum dat mensen, organisaties en bedrijven stimuleert te reflecteren op goed samenleven. In samenwerking met maatschappelijke organisaties verzamelen en onderzoeken we concrete verhalen en ervaringen van individuen en groepen. Deze maken zichtbaar hoe op kleine en grote schaal vormen van goed samenleven ontstaan. In het onderwijs, in de zorg, in de politiek en economie, in het gemeenschappelijk vormgeven van het leven in straat, buurt of stad geldt dat de bijdrage van ieder mens telt. Onze samenleving hangt niet aan elkaar van tegengestelde belangen die gebundeld worden tot een visie, vertegenwoordigd door politici, ambtenaren en projectontwikkelaars. Mensen bouwen samen, vanuit de eigen unieke inbreng, aan gemeenschappen die zin en betekenis geven aan het leven.

Kernwaarden
Visie