Tilburg University logo statue

Project 'Eigen zinnen'

"Organisaties geven met het vertellen van een overtuigend verhaal, vanuit de eigen katholieke traditie, een nieuwe impuls aan de 'corporate identity' van de organisatie als geheel en aan de verbinding, creativiteit en het commitment van medewerkers. Het zorgt bovendien voor een meer consequente uitstraling naar externe samenwerkingspartners, klanten of afnemers." – Erik Borgman en Liesbeth Hoeven


 

Eigen zinnen

Geïnspireerde organisaties worden gedragen door bezielde medewerkers. Mensen die geloven in wat zij doen, die zich bewust zijn van de eigen drijfveren. Mensen die hun enthousiasme en hun gevoel voor richting weten over te dragen op anderen.

Organisaties binnen het VKMO verbinden hun inspiratie met de christelijke traditie. Maar mensen van nu eigenen zich deze traditie anders toe dan vroeger. Tastender. Implicieter. Minder aansluitend bij overgeleverde vormen en zich niet vanzelfsprekend uitdrukkend in direct herkenbare woorden en beelden.

Maar de inspiratie blijft.

Dit blijkt uit het onderzoek dat het VKMO-project Religie in het Publieke Domein in nauwe samenwerking met het Tilburg Cobbenhagen Center van Tilburg University heeft gedaan. Het resultaat is een mooi boek waarin mensen uit organisaties laten zien hoe hun gelovige inspiratie doorwerkt in hun werk als professional.

Onder de titel Eigen zinnen (red. Thijs Caspers, 2018) legt het boek de inspiratie van individuele medewerkers vast. Op deze manier biedt het organisaties en hun medewerkers concrete handvaten om de eigen inspiratiebronnen opnieuw te articuleren. De dagelijkse zorg om het werk, de organisatie en de registratie maakt dat deze niet vaak expliciet aan de orde komen. Maar ze zijn het fundament van onze missie.

Inspiratiedagen

In samenwerking met het VKMO biedt het Tilburg Cobbenhagen Center een trainingsprogramma aan rondom Eigen zinnen. De inspiratiedagen worden aangeboden als zelfstandige activiteit, maar kunnen ook worden ingepast in een langer proces van organisatieontwikkeling of teambuilding.

  • Programma 1: In-company inspiratiedag(deel), gericht op medewerkers
  • Programma 2: Inspiratiedag op locatie, gericht op bestuurders

Zie de brochure voor meer informatie.

Organisatie & kosten

Het programma wordt georganiseerd en geleid door het Tilburg Cobbenhagen Center (Prof. Dr. Erik Borgman, directeur, en Dr. Liesbeth Hoeven, manager en storyteller) en ondersteund door het VKMO.

Contact

Heeft u interesse in een van de programma's? Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het Tilburg Cobbenhagen Center.

Email: cobbenhagencenter@tilburguniversity.edu


Projecten

Communities of Practice

Over het TCC