Tilburg University logo statue

Gedenkproject 'Vrijheid doorgeven'

Op 11 mei 2015 organiseerde de CoP Re-Member van het Tilburg Cobbenhagen Center een academische herdenking ter nagedachtenis aan professor Martinus Cobbenhagen en de (omgekomen) studenten in oorlogstijd.

Deze herdenking markeerde het begin van het gedenkproject 'Vrijheid doorgeven' dat – inclusief voorbereidingsfase – een totale looptijd heeft van drie jaar en in 2018 is gerealiseerd:

  • de uitgave van een boek,
  • de ontwikkeling van een fysiek en digitaal monument (website) en
  • de productie van een tv-documentaire met educatieve component.
Boek
Fysiek en digitaal monument
TV-documentaire

Wil je aan het boek of de tv-documentaire bijdragen?

De financiering voor het fysiek en digitaal monument is rond. Om het boek en de tv-documentaire te kunnen realiseren is aanvullende subsidie nodig. We verkennen wat de subsidiemogelijkheden zijn bij de gemeente Tilburg, de provincie Noord-Brabant en bij andere regionale en nationale fondsen en stichtingen die zich richten op het thema oorlog en vrede; de actualisering van erfgoed tot doelstelling hebben; de maatschappelijke relevantie en educatieve component van projecten benadrukken en/of de interactie tussen geschiedenis en digitalisering (nieuwe media) tot speerpunt maken van beleid. Organisaties die zich inhoudelijk en/of financieel aan het gedenkproject willen verbinden, kunnen vrijblijvend contact opnemen met Dr. Liesbeth Hoeven (e-mail: e.j.hoeven@tilburguniversity.edu).

Neem contact met ons op