Tilburg University logo statue

Religious Journalism | Community of Practice (CoP)

De community of practice (CoP) Religious Journalism houdt zich bezig met het onderzoek naar religiejournalistiek in Nederland en daarbuiten.

Centrale vraag in de case studies is: hoe wordt er over religie en religieuze onderwerpen bericht in onze media?

In deze CoP komen opleiders, professionals en onderzoekers van diverse media en instellingen bij elkaar om kennis, ervaringen en vragen met elkaar te bespreken.


Nieuw verschenen in de CoP Religious Journalism

Op de agenda
Waarom de CoP Religious Journalism?

Zelf een artikel over religiejournalistiek schrijven?

Of laat je inspireren door de bijdragen van anderen en lees alle artikelen.


Case studies Religious Journalism

Status religiejournalistieke media in Nederland

Als basis voor het opstarten van de community Religious Journalism stellen we een inventarisatie op aangaande de 'staat' van de religiejournalistiek in Nederland. We brengen de verschillende (oude en nieuwe) media in kaart die zich op één of andere manier substantieel met het onderwerp 'religie' bezighouden, zij het vanuit een (historisch) confessioneel standpunt, zij het vanuit de algemeen maatschappelijke taak die zij van overheidswege hebben te vervullen. Naast een inventarisatie, die kan dienen bij wijze van '0-meting', categoriseren we deze verschillende religiejournalistieke media, zodat de verschillende invalshoeken, de kwaliteit en kwantiteit van deze media met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit overzicht schrijven we in samenwerking met een student journalistiek van de gelijknamige opleiding aan de Hogeschool Ede. Meer informatie over de inventarisatie Status religiejournalistieke media in Nederland volgt binnenkort.

Rapport Achtergronden crisis religiejournalistiek in Nederland

In dit rapport reflecteren we op de achterliggende (historische) maatschappelijke en wetenschapsfilosofische discussies, bewegingen en ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de verslechterende staat van religiejournalistiek in Nederland. Hierin onderscheiden we 5 contexten:

  • De positie van religie in de samenleving in het algemeen (de politiek-maatschappelijke context).
  • De discussie rond de objectieve dan wel constructieve visie op journalistiek (de journalistieke context).
  • De discussie rond binnen- en buitenperspectief (wetenschapsfilosofische context).
  • De discussies rond het waarheidsbegrip binnen en tussen de diverse (wereld)religies (de godsdienstfilosofische context).
  • De discussie rond de perceptie van religie als confessie dan wel praxis (de godsdienstantropologische context).

Dit rapport stellen we op naar aanleiding van literatuurstudies en interviews met diverse experts in het veld op het gebied van religiejournalistiek, opdat een goede balans gevonden kan worden tussen wetenschappelijke reflectie en de geleefde praktijk van elke dag. Meer informatie over het Rapport Achtergronden crisis religiejournalistiek in Nederland volgt binnenkort.

Leden van deze CoP
Wil je meedoen of heb je vragen?